Močové cesty
Obličky sú pre človeka rovnako dôležité ako srdce či mozog. Zabezpečujú čistenie krvi a vyplavovanie toxických látok z tela. Týkajú sa ich aj rôzne ochorenia – postihujú ich zápaly, infekcie, kamene či nádory. Riziko poškodenia obličiek stúpa najmä pri liečbe na vysoký krvný tlak, cukrovku alebo na srdce. Pri podozrení na chorobný proces v oblasti obličiek alebo močových ciest vám poslúžia testy v našom balíku Močové cesty. Moč je biologická tekutina, ktorá sa najčastejšie získava neinvazívnym spôsobom. Výsledky cieleného vyšetrenia moču v kombinácii s výsledkami vyšetrení krvi umožňujú laboratórnu diagnostiku obličiek a močových ciest od jednoduchého skríningu až po komplexný pohľad. Varianty balíka Močové cesty typu BASIC, PLUS a EXPERT obsahujú súbor testov, ktoré môžu byť nápomocné v určení príčiny vašich ťažkostí.
Počet parametrov
od 13
Odobraná vzorka
Krv Moč
Čas do výsledkov
Do 2 dní
Od 41,90

Význam testovania

Zdravé obličky majú čistiacu aj endokrinnú funkciu a pomáhajú regulovať krvný tlak. Postihnúť ich môžu zápaly, kamene alebo nádory, podľa priebehu môžu byť ochorenia akútne alebo chronické. Nevýhodou ochorení obličiek býva väčšinou dlhé bezpríznakové obdobie, počas ktorého spôsobí prebiehajúci chorobný proces ich trvalé poškodenie. S nefunkčnými obličkami máte jedinú záchranu – pravidelnú dialýzu, alebo transplantáciu.

Výskyt

Približne každý pätnásty až desiaty Slovák má určitý stupeň poškodenia obličiek. Na Slovensku je asi 600 pacientov s dialýzou a ročne sa vykoná 25 až 27 transplantácií na 1 milión obyvateľov.

Príznaky

bolesti v driekovej oblasti chrbta alebo pod rebrami v bočnej časti chrbta, bolesti podbruška alebo v slabinách, bolesti či pálenie pri močení, častejšie nutkanie na močenie, zakalený alebo červený moč, zápach moču, vracanie, bolesti hlavy, horúčka, zimnica, triaška, hnačka

Náhľad
Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Močovina
info

Močovina je konečný produkt metabolizmu bielkovín. Vzniká v dôsledku odsunu odštiepeného dusíka z aminokyselín vo forme amoniaku, ktorý je toxický pre centrálny nervový systém, do pečene alebo obličiek. V pečeni prebieha močovinový cyklus a močovina je následne vyplavená do krvné...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
CKD EPI
info

CKD-EPI (Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration) je rovnica, ktorá slúži na odhad glomerulárnej filtrácie (GF) zo 4 premenných (štandardizovaný sérový kreatinín, vek, pohlavie, rasová príslušnosť). Výsledok je prepočítaný na štandardný povrch tela (1,73 metrov štvorc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6
cart icon Do košíka
Chemické vyšetrenie moču
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, bilir...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Močový sediment
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súčasti, t. j. predovšetkým bunky:...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Celkové bielkoviny v moči
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív a zúčastňujú sa všetkých procesov, ktoré sa odohrávajú v organizme. Pri stanovení celkových bielkovín v krvi sa meria množstvo dvoch typov bielkoviny: albumínu a globulínu. Krv sa filtruje v obličkách a pri správne...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Elektroforéza bielkovín moču
info

Elektroforéza bielkovín (ELFO) je jednoduchá technika na určenie prítomnosti bielkovín a monoklonálnych imunoglobulínov v moči. Princíp elektroforézy je založený na pohybe nabitých častíc v elektrickom poli. Bielkoviny z moču sa zoradia podľa svojej molekulovej hmotnosti. Vyšetre...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
19
cart icon Do košíka
Cystatín C
info

Cystatín C je nízkomolekulárna bielkovina prítomná vo všetkých ľudských jadrových bunkách a patrí do skupiny inhibítorov cysteínových proteáz. Jeho produkcia je približne vo veku 1 – 50 rokov konštantná. Hladina v krvi nie je ovplyvnená ani veľkosťou svalovej hmoty, ani pohlavím ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
GF z cystatínu C
info

Glomerulárna filtrácia (GF) je najlepší celkový ukazovateľ činnosti obličiek. Tvorí prvý krok k tvorbe moču. Je to proces, pri ktorom dochádza k ultrafiltrácii plazmy na úrovni glomerulárnej membrány obličiek. V súčasnosti sa preferuje odhad GF bez potreby zberu moču. Minimálne z...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
Mikroalbumínúria
info

Albumín je hlavná, veľkosťou malá bielkovina krvnej plazmy, tvorí 55-65 % celkových plazmatických bielkovín a neobsahuje sacharidovú zložku, pomáha udržiavať stabilné vnútorné prostredie. Vzhľadom na veľkosť molekuly (molekulová hmotnosť 67 kDa) je veľmi dobrým ukazovateľom funkc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
5
cart icon Do košíka
Kreatinín v moči
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt vytvorený svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Tvorba kreatinínu v organizme je pomerne konštantná. Odbúravanie kreatinínu z krvného obehu zabezpečujú obličky, ktoré ho z krvi takmer všetok...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Index albumín/kreatinín
info

Index albumín/kreatinín (IAK) (ACR – albumin/creatinin ratio) je výpočet, ktorý slúži na posúdenie stavu glomerulárneho aparátu obličiek. Nakoľko je albumín malá molekula, je citlivým ukazovateľom cievneho poškodenia a do moču sa filtruje ako jedna z prvých bielkovín. Výpočet nie...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
9,80
cart icon Do košíka
Kyselina močová
info

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou tofy. Väčšina kyseliny močovej...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Albumín
info

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Vápnik
info

Vápnik (Ca) je jedným z najdôležitejších minerálov v organizme. V tele tvorí približne 1,5 % celkovej hmotnosti, pričom 99 % je uložených v kostiach a zvyšok cirkuluje v krvi, z čoho je asi polovica voľná a metabolicky aktívna. Ca sa viaže na proteíny, predovšetkým albumín a v me...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Fosfor
info

Fosfor je minerál, ktorý spolu s inými súčasťami v organizme vytvára organické a anorganické fosfáty nevyhnutné pre správnu funkciu svalov, nervovej sústavy, rast kostí, zubov a zabezpečovanie acidobázickej rovnováhy. Je súčasťou nukleových kyselín a koenzýmov vrátane ATP. V kost...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Erytropoetín
info

Erytropoetín je hormón produkovaný obličkami a riadi tvorbu červených krviniek v kostnej dreni. Tvorba je odpoveď na aktuálnu potrebu organizmu, najmä pri zvýšených nárokoch na objem kyslíka v krvi (napríklad pri fyzickej záťaži alebo počas tehotenstva), pri anémii, pričom po opt...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
19,90
cart icon Do košíka
Beta-2-mikroglobulín
info

Beta-2-mikroglobulín je bielkovina s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorá sa nachádza na povrchu takmer všetkých jadrových buniek, najmä B lymfocytov, kde vytvára ľahký reťazec HLA antigénov I. triedy. V nízkych koncentráciách je prítomný v sére, v moči a iných telesných tekutiná...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
7,50
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky