Obľúbené
Korona
Chrípka
Chladné a veterné počasie od jesene až do jari spolu s nižšou intenzitou slnečného žiarenia a poklesom obsahu vitamínov a antioxidantov oslabuje náš organizmus a prispieva k zvýšenému výskytu sezónnych infekcií dýchacích ciest. Najčastejšími pôvodcami takýchto infekcií sú vírusy, ktoré sa šíria kvapôčkovou infekciou (kýchaním a kašľaním), ale aj kontaminovanými rukami či predmetmi. Existuje viacero pôvodcov infekcií dýchacích ciest, ktoré sa prejavujú rovnakými alebo podobnými príznakmi, a nedokážeme ich odlíšiť iba na základe klinických prejavov. Situáciu u chorých komplikuje aj odlišný priebeh infekcií vyvolaných rovnakými pôvodcami. Dôkaz pôvodcu týchto ochorení preto nie je možný bez laboratórnej diagnostiky. V čase pandémie SARS-CoV-2 je navyše mimoriadne dôležité získať istotu, či vaše prejavy ochorenia nie sú príznakmi Covid-19 so všetkými následkami. Balík Chrípka alebo Covid? je zameraný na identifikáciu najčastejších vírusových pôvodcov infekcií respiračných (dýchacích) orgánov vrátane koronavírusu SARS-CoV-2 pomocou metódy RT-PCR. Balík Chrípka alebo Covid? obsahuje 2 PCR vyšetrenia, zahŕňa aj pôvodcu aktuálnej pandémie SARS-CoV-2. Jeho cieľom je pri jednej návšteve pacienta identifikovať 4 najčastejších pôvodcov vírusových infekcií dýchacích ciest: RS vírus, vírus chrípky A aj B a SARS-CoV-2. Takáto diagnostika v rovnakom čase súčasne urýchľuje oddelenie osôb s pandemickým ochorením Covid-19 v súlade s karanténnymi opatreniami a súčasne odstraňuje neistotu symptomatických osôb s rovnakými alebo podobnými príznakmi. Umožňuje teda efektívne zabrániť nesprávnemu vyhodnoteniu prvotných príznakov.
Počet parametrov
4
Odber
Výter z nosohltana a hrdla
Čas do výsledkov
2 dni
99,90

PREČO TENTO TEST?

 • Pôvodcov sezónnych infekcií dýchacích ciest nie je možné inak rozlíšiť.
 • Všetky testy v rámci Chrípka alebo Covid? balíka identifikujú priamo genetický materiál pôvodcu ochorenia (v porovnaní s možnými vyšetreniami protilátok na tieto jednotlivé ochorenia).
 • Identifikácia konkrétneho vírusu ako pôvodcu ochorenia dýchacích ciest znižuje potrebu užívania antibiotík.
 • V prípade negatívneho výsledku na SARS-CoV-2 je následný režim odlišný.
 • Bežný Stredoeurópan prekoná infekciu dýchacích ciest v priemere 1-krát ročne, ale v prípade osôb s viacerými chronickými ochoreniami, osôb so zníženou pohyblivosťou či s chorobami dýchacích orgánov, poruchami imunity a vekom 65+ je to aj viac ako 5 epizód ročne. Zvýšená je nielen chorobnosť týchto skupín obyvateľstva, ale aj úmrtnosť.
 • Ekonomický dosah týchto infekcií je viac ako zrejmý.

DÔLEŽITÉ pri balíku Chrípka alebo Covid?:

Všetky výsledky tohto balíka je potrebné interpretovať vo vzťahu s vašimi klinickými prejavmi, ich vývojom v čase a epidemiologickými údajmi (vaše kontakty s inými osobami).  

Negatívne výsledky vyšetrení, napriek vašim symptómom, môžu byť spôsobené aj:

 • infikovaním patogénmi, pre ktoré tento balík nie je určený,
 • infekciou dolných dýchacích ciest, ktorá by sa zistila z inej vzorky biologického materiálu,
 • súbežnou antivírusovou liečbou,
 • nízkou vírusovou náložou vo vzorke (pod úrovňou spodného limitu detekcie testu),
 • alebo prítomnosťou inhibítorov.

Pozitívne výsledky nevylučujú súbežnú infekciu inými mikroorganizmami: agensy zistené pomocou tohto testu nemusia byť definitívnou (a jedinou) príčinou choroby.

Príznaky

Nádcha, kýchanie, upchatý nos, bolesti očí, bolesti v oblasti koreňa nosa a prínosových dutín, zápal očných spojiviek, bolesti hlavy, zimnica, zvýšená teplota alebo horúčka, únava, malátnosť, nechutenstvo, bolesti svalov celého tela (najmä končatín), bolesť v hrdle pri prehĺtaní, začervenané hrdlo, zdurené lokálne uzliny, kašeľ, ťažoba na hrudníku a ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť, strata čuchu a/ alebo chuti.

Podrobnosti

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Test odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO. Vírus patrí do čeľade Coronaviridae a spôsobuje ochorenie Covid-19 (CoronaVirusDisease). Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov spolu s inými pôvodcami vírusových ochorení ako napríklad chrípky. Koronavírusy spôsobujú ochorenia zvierat, avšak tento bol prenesený na človeka. Následne sa šíri prenosom z človeka na človeka v prvom rade prostredníctvom kvapôčkovej infekcie kedy sa kvapôčky uvoľňujú, keď chorý kašle alebo kýcha. Vírus si je možné z infikovaných povrchov preniesť do tela aj dotykom v oblasti očí, nosa a úst. Mimo ľudského tela prežíva niekoľko hodín, na plastových či kovových povrchoch aj 2 dni. Inkubačná doba (čas od nákazy po vznik prvých príznakov) je 2 až 14 dní. Už v inkubačnej dobe môže jednotlivec nakaziť ďalšie osoby. Covid-19 sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou. V ťažších prípadoch je prítomný charakteristický RTG alebo CT nález zápalu pľúc. Zväčša sú však prítomné len mierne prejavy ochorenia. Pomerne častý je aj pozitívny nález prítomnosti vírusu bez klinických príznakov. Ťažký priebeh ochorenia je u starších ľudí (65+), u ľudí s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Prejavy ochorení dýchacích ciest: mierne (kašeľ, zvýšená teplota), závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov), ťažké (zápal pľúc a zlyhanie obličiek).

Test je vhodný pri podozrení na ochorenie Covid-19 a splnení epidemiologických kritérií; keď ste boli v kontakte s osobou, u ktorej bola diagnostikovaná infekcia SARS-CoV-2 alebo má klinické príznaky respiračného ochorenia a vrátila sa z postihnutých oblastí; máte pozitívnu cestovateľskú anamnézu; po ukončení karantény. 

RNA Influenza vírus A, B je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu chrípky A aj B, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA. Chrípka (influenza) je spôsobená RNA vírusom z čelade Orthomyxoviridae. Poznáme 3 druhy vírusov chrípky, A, B aj C. Vírusy typu B a C  zväčša nespôsobujú u osôb s normálnym stavom imunity závažnejšie ochorenia, keďže majú menšiu schopnosť mutovať. Oproti tomu vírus chrípky A je zodpovedný za epidémie a pandémie. Podľa obsahu vírusových bielkovín, tzv. hemaglutinínu (skrátene H) a neuraminidázy (skrátene N) rozlišujeme dnes 15 podtypov H a 9 podtypov N vírusu chrípky A, najviac sa vyskytuje podtyp H1N1 a H3N2. Vysoká mutagénna schopnosť vírusu chrípky A zapríčiňuje neúčinnú imunizáciu organizmu predchádzajúcou infekciou alebo očkovaním.

RNA RSV (respiračný syncyciálny vírus) A, B je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu RS, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA. RSV je orthopneumovírus, ľudský sezónny vírus, spôsobujúci infekcie od októbra do apríla. U detí má infekcia spôsobená RSV závažnejší priebeh (môžu byť až bronchiolitídy a pneumónie) v rizikových skupinách, kam patria predčasne narodené deti a deti s vrodenými chybami srdca a pľúc. Spomína sa aj tzv. hit-a-run hypotéza, založená na poznatku, že príliš skoré prekonanie RSV infekcie (cca do 1. roku života) ovplyvní negatívne následný vývoj pľúcneho parenchýmu a zvyšuje pravdepodobnosť neskoršieho rozvoja astmy a vnímavosti na alergény. U dospelých a takmer 60 % detí s normálnym stavom imunity spôsobuje RSV len bežnú infekciu dýchacích ciest s miernym priebehom.

Testy
Covid-19: PCR výter
info

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Test odporúča ...

Zobraziť viac
Odber
Výter z nosohltana a hrdla
-4,90 €
50
54,90
cart icon Do košíka
Check
Chrípka a RSV
info

Celosvetovo najčastejšou príčinou ochorení sú prenosné ochorenia dýchacích ciest. Tieto ochorenia / zápaly dýchacích ciest sú zároveň treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Vyvolávateľ nákazy dýchacích ciest môže byť vírus, baktéria, dokonca aj parazit, kvasinka alebo huba. Z hľadis...

Zobraziť viac
Odber
Výter z nosohltana a hrdla
Detail
Check
Chrípka alebo Covid?
99,90
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky