FAQ

1. Mám prísť na odber so žiadankou od lekára?

Na odbery cez lab.online sa objednávate ako samoplatca. Jedná sa o úkon, ktorý si hradíte sami. Na takéto odbery teda žiadanku nepotrebujete.

 

2. Mám nárok na preplatenie odberu zo svojej zdravotnej poisťovne?

Testy objednané na lab.online nie sú hradené zo zákonného zdravotného poistenia. Odber cez lab.online si hradíte v plnej výške sami a po uhradení platby budete mať k dispozícií potvrdenie o zaplatení.

 

3. Môžem sa obrátiť na nejakú infolinku, keď mám dotaz?

Vaše dotazy môžete adresovať na info@lab.online alebo na sociálne siete stránky lab.online. Na vaše dotazy odpovedáme v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00.

 

4. Aká je príprava pred odberom krvi?

Na odber krvi treba prísť v ranných hodinách a nalačno. Taktiež sa odporúča napiť sa pred odberom čistej vody. Podrobnejšie informácie o príprave na odber krvi nájdete na stránke jednotlivých produktov v sekcii Pokyny pred odberom. 

 

5. Môžem si odobrať vzorku sám?

Jediná vzorka, ktorú si môžete odobrať sami, je v súčasnosti vzorka prvého ranného moču. Pokyny na prípravu na odber moču nájdete na stránke jednotlivých produktov v sekcii Odber.

 

6. Môže odber realizovať môj lekár?

Ak odber zrealizuje váš lekár, mali by ste byť od neho poučení o zásadách zaobchádzania so vzorkou a tieto zásady aj dodržiavať. V našich odberových pracoviskách takúto vzorku od vás prijmeme ak máte objednávku cez lab.online, ale nevyplýva vám z toho nárok na vrátenie manipulačného poplatku, ak ho máte v objednávke zahrnutý.

 

7. Čo mám robiť, keď pri odbere krvi odpadávam?

V prípade, že máte problém pri odbere krvi, informujte o tom na mieste pred odberom náš personál. Pred odberom je dôležité dodržiavať pokyny, ktoré nájdete v detaile produktu v sekcii Odber. Mali by ste dodržiavať pitný režim, vyhnúť sa stresu a pol hodinu po odbere ešte zostať v pokoji sedieť.

 

8. Prečo musím uviesť celé meno?

Každé testovanie sa viaže na konkrétnu osobu, ktorá sa na mieste odberu musí vedieť legitimovať. Je to nutné kvôli identifikácii objednávky a kvôli správnemu označeniu vzorky, ale taktiež kvôli povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 576/2004 Z. z. podľa § 19 ods. 2 písm. a) zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a podľa § 21 ods. 1 písm. g) toho istého zákona v znení zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.

 

9. Môžem si dať urobiť odber anonymne?

Na základe nižšie uvedených právnych predpisov nemôžeme na lab.online poskytovať absolútne anonymné odbery. V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 576/2001 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) platí, že neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a podľa § 21 ods. 1 písm. g) toho istého zákona zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.

 

10. Od koľkých rokov môžem objednať na odber svoje deti?

V súčasnosti umožňujeme odobrať vzorky deťom od 10 rokov.

 

11. Môžem na seba objednať aj odber pre blízkeho príbuzného, ako napríklad manžela, manželku, starých rodičov a pod.?

V rámci vášho účtu si môžete objednať produkty iba pre seba a svoje deti ako ich zákonný zástupca v prípade, že sú staršie ako 10 rokov. Z dôvodu ochrany osobných údajov nemôže jeden účet poskytovať objednávky pre viac dospelých osôb.

 

12. Môžem sa objednať na odber cez lab.online bez založenia účtu?

Podmienkou objednávky prostredníctvom lab.online je registrácia. Je to nielen kvôli správnej identifikácii vašej objednávky pri samotnom odbere, ale taktiež z dôvodu, že nie je možné vykonávať analýzu vzoriek pre anonymné osoby.

Váš účet na stránke lab.online.sk máte chránený vlastným heslom a možnosťou nastavenia údajov, kam vám po analýze vzoriek pošleme výsledky v PDF verzii. Alpha medical, s. r. o., ako prevádzkovateľ lab.online a poskytovateľ služieb na tejto stránke, bude k všetkým vašim údajom pristupovať diskrétne s dodržaním pravidiel GDPR s možnosťou kedykoľvek účet zrušiť.

 

13. Čo v prípade, že sa nedostavím na odber načas?

V prípade, že ste nestihli prísť na odber v objednanom čase, informujte o tom na mieste náš personál. Ak to bude možné, vzorka vám bude odobratá ešte v ten deň. Už vám ale nevieme garantovať, že bude odber zrealizovaný bez čakania, strácate totiž nárok na rezervovanie termínu. Náhradný termín môžete absolvovať najneskôr do pol roka od dátumu vystavenia objednávky na ktoromkoľvek odbernom mieste v rámci jeho prevádzkových hodín.

 

14. Čo v prípade, keď sa nedostavím na odber vôbec?

Termín odberu je presne stanovený a ak sa naň z nejakého dôvodu neviete dostaviť, môžete prísť v  náhradnom termíne v ktorýkoľvek iný deň v prevádzkovom čase a na ktorékoľvek odberné miesto, najneskôr do pol roka od dátumu vystavenia objednávky. Už vám ale nevieme garantovať, že bude odber zrealizovaný bez čakania, strácate totiž nárok na rezervovanie termínu.

 

15. Môžem zmeniť termín odberu, napr. kvôli chorobe?

Termín odberu nie je možné ľubovoľne meniť a posúvať. Po prepadnutí vášho rezervovaného termínu môžete prísť v čase odberov na ktorékoľvek odberné miesto, najneskôr do pol roka od dátumu vystavenia objednávky. Už vám ale nevieme garantovať, že bude odber zrealizovaný bez čakania, strácate totiž nárok na rezervovanie termínu.

 

16. Ako môžem zaplatiť za odber?

V súčasnosti je možnosť zaplatiť za produkty lab.online iba platobnou kartou alebo platobnými tlačidlami vybraných bánk počas objednávacieho procesu.

 

17. V akej forme dostanem výsledky z lab.online?

Výsledky vám budú zaslané na váš súkromný účet na lab.online v PDF verzii hneď po ich získaní. O dostupnosti výsledku budete informovaný e-mailom aj prostredníctvom SMS.

 

18. Kedy sa dozviem výsledky laboratórnych testov?

O tom, že vo vašom účte máte k dispozícii výsledky, vás budeme bezprostredne po ich nahratí informovať na váš e-mail a prípadne aj formou SMS, ak máte vo svojom účte uvedené číslo na mobilný telefón .

 

19. Ako vyzerajú výsledky?

Výsledky dostanete vo forme PDF na svoj účet v lab.online. Výsledky označujú namerané hodnoty parametrov z vašej odobratej vzorky, ktoré ste si objednali. Hodnoty znamienkom +/- mimo referenčné rámce, t. j. mimo hodnoty, ktoré sú považované za normálne u zdravého človeka.

20. Kto mi vysvetlí výsledky, keď im nerozumiem?

Výsledky sú namerané hodnoty parametrov, ktoré ste si dali vyšetriť na základe objednávky. Pri výsledkoch sa uvádzajú aj referenčné rámce, pričom vaše hodnoty, ktoré budú mimo referenčných rámcov, budú označené znamienkom +/-. Podľa názvu testu v objednávke nájdete, o aké konkrétne parametre ide. K detailnému opisu konkrétneho testu sa dostanete aj skopírovaním názvu testu z výsledkov do riadku vyhľadávania v hornej časti lab.online, ktoré je označené lupou.

V ďalšom kroku vám odporúčame konzultovať výsledky cez službu Diagnose.me so všeobecným lekárom, prípadne špecialistom v danom odbore, alebo s osobným trénerom, výživovým špecialistom, diétnou sestrou či s iným zdravotníckym odborníkom.

Výsledky neslúžia ako náhrada za komplexné klinické vyšetrenie u špecialistu, ktorého cieľom je určiť vašu diagnózu.

 

21. Ako mám postupovať v prípade, keď potrebujem iný laboratórny test ako máte v ponúkaných balíkoch?

V prípade, že vás zaujala možnosť využiť samoplatcovské testovanie zo vzorky krvi, moču alebo výteru, ale máte záujem o iný druh testu, ako je v ponuke lab.online, môžete nám zanechať odkaz cez formulár v spodnej časti stránky lab.online.

 

22. Môžem stornovať objednávku?

Objednávku môžete stornovať do 14 dní a požiadať o vrátenie platby kontaktovaním na info@lab.online. Bližšie informácie nájdete v našich VOP.

 

23. Môžem po absolvovaní odberu podať reklamáciu?

V prípade, že chcete po odbere a obdržaní výsledkov testovanie reklamovať, prosím, postupujte podľa krokov uvedených v Obchodných podmienkach v sekcii Reklamácia.

 

24. Môžem zaplatiť kartou alebo prevodom na účet?

V aktuálnej verzii lab.online je možné uhradiť objednávku testov platobnou kartou alebo platobným tlačidlom vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Inú formu hotovostnej alebo bezhotovostnej úhrady nie je možné využiť.

 

25. Môžem zaplatiť priamo na mieste odberu?

V súčasnosti nie je možné využívať hotovostnú platbu za produkty objednané cez lab.online, iba online platbu kartou a bankovými tlačidlami vybraných bánk.

 

26. Je nejaký limit, koľko testov si môžem dať urobiť naraz?

Záleží od vás, o koľko testov máte záujem. Z jednej skúmavky sa štandardne dá vyhodnotiť viac ukazovateľov a v bežnej praxi býva maximálny počet odobratých skúmaviek na jeden odber päť skúmaviek. Takéto množstvo krvi je postačujúce na široký záber vyšetrení.

 

27. Ako často môžem absolvovať odber?

V prípade, že si pravidelne sledujete nejaký parameter, odporúčame dodržať minimálny interval medzi odbermi tri mesiace. V ostatných prípadoch môžete prísť na odber podľa vlastného uváženia.

 

28. Prečo sú niektoré ceny s DPH?

Laboratórne testy, ktoré sú vykonávané s cieľom liečby alebo prevencie, sú podľa zákona oslobodené od DPH. Na testy, ktoré nespadajú do tejto kategórie, musí byť aplikovaná 20 % DPH. V lab.online sú testy s DPH označené hviezdičkou pri cene. K takýmto testom patrí napr. stanovenie krvnej skupiny alebo testovanie na dôkaz užívania drog.

 

29. Kto mi poradí, aké testovanie si mám objednať, ak nechcem vami ponúkané balíčky?

Odporúčame vám využiť služby spoločnosti Diagnose.me, kde vám lekár – špecialista poradí na základe vami opísaných problémov, aké testovania by ste si mali dať urobiť. Ak je problém všeobecný, využite lekára so špecializáciou na všeobecné lekárstvo alebo so špecializáciou na vnútorné lekárstvo (internista). Následne po zrealizovaní vyšetrení sa opätovne môžete obrátiť na daného lekára s cieľom vyhodnotenia výsledkov laboratórnych testov. Obe tieto služby sú spoplatnené mimo platby za laboratórne testy, tzn. mimo lab.online.

 

30. Vie mi niekto porovnať a teda aj vyhodnotiť dynamiku výsledkov laboratórnych testov – parametrov v čase?

Áno, ak sa obrátite na spoločnosť Diagnose.me a ich lekárov – špecialistov, ktorí vám vedia porovnať dynamiku výsledkov laboratórnych testov. Tu je však obmedzenie, že porovnávajú len výsledky testov realizovaných prostredníctvom nášho lab.online a výsledky nesmú byť staršie ako 1 rok.

 

31. V prípade, že mám výsledky jednotlivých parametrov laboratórnych testov znepokojujúce, na koho sa mám obrátiť s potrebou riešenia môjho stavu – diagnostiky a liečby?

Patologické hodnoty jednotlivých parametrov laboratórnych testov musíte riešiť výhradne so svojím ošetrujúcim lekárom. Prevádzkovateľ lab.online nesprostredkúva žiadne následné diagnostické a terapeutické riešenia.

 

32. Mám pred odberom krvi alebo iného biologického materiálu o niečom informovať personál na odberovom mieste?

Určite áno. Povinnosťou, vyplývajúcou z našich zákonov, je informovať o prenosných a infekčných ochoreniach o ktorých už viete, aby ste neprenášali infekciu (hepatitída B, C, pozit. HIV, syfilis), ale je vhodné vopred  informovať aj, ak máte cukrovku, vysoký, prípadne nízky tlak krvi a trpíte závratmi.

Pred každým odberom sa treba oboznámiť s obsahom Informovaného súhlasu, ktorý si doma vytlačíte a prinesiete vyplnený a v prípade otázok ho prekonzultujete s naším zdravotníckym pracovníkom na odberovom mieste.  Po zodpovedaní otázok dokument na základe vlastnej vôle podpíšete a následne podpísaný Informovaný súhlas odovzdáte personálu na zadokumentovanie.

 

33. Čo ak nebude možné urobiť všetky testy?

V prípade, ak aj napriek odberu nebude možné realizovať objednané testy, vás bude kontaktovať náš pracovník a dohodne s vami opakovaný odber, alebo vrátenie peňazí.

 

34. Môžem kombinovať testy v balíkoch s inými ponúkanými testami?

Áno, k balíkom si môžete doobjednať aj iné testy ponúkané jednotlivo v ponuke lab.online.

 

35. Ak si dám urobiť viac balíkov, môžem ich konzultovať v rámci jednej konzultácie cez diagnose.me?

Nie, konzultácia sa vzťahuje vždy na jeden balík.

 

36. Čo je manipulačný poplatok?

Manipulačný poplatok v sebe zahŕňa náklady na materiál súvisiaci s odberom (skúmavku, dezinfekciu, ihlu, vatu, leukoplast), personálne a technické zabezpečenie procesu.

Manipulačný poplatok je vo výške 5 eur pre štandardné testy a viaže sa na celkovú objednávku nezávisle od počtu osôb zahrnutých v objednávke. Od manipulačného poplatku sú oslobodené objednávky v sume od 60 eur a viac. V prípade špeciálnych testov je manipulačný poplatok 15 Eur.

 

37. Prečo niekedy dostanem upozornenie o nerealizovanej platbe, hoci platba bola riadne vykonaná? Ako mám postupovať v takom prípade?

Platby sú realizované prostredníctvom platobného portálu tretej strany. Systém lab.online zasiela požiadavku na platbu tretej strane a po jej vykonaní očakáva potvrdenie platby zo strany partnerského platobného agregátora. Toto potvrdenie prebieha cez internetový prehliadač klienta v počítači, smartphone, či inom obdobnom zariadení, pričom na obrazovke sa zobrazí upozornenie, že klient nemá vypínať prehliadač a mal by počkať niekoľko sekúnd, kým prebehne potvrdenie platby. Ak sa to nestane, systém lab.online nemá informáciu o realizovanej platbe.

Ak teda aj napriek úspešne realizovanej platbe klient dostane výzvu k platbe, môže sa obrátiť na kontakt zákazníckej podpory (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00), kde naši pracovníci overia podľa čísla objednávky, či platbu evidujeme. V prípade zistených nezrovnalostí bude nutné kontaktovať banku (respektíve kartovú spoločnosť) zo strany klienta.