Závraty
Každý z Vás už určite zažil v živote závrat, občas nasledovaný aj pádom. Nie vždy musí byť takýto problém prejavom ochorenia. Napr. strach z výšok navodzuje v človeku závrat, akonáhle sa ocitne v určitej výške nad zemou. Závraty môžu spôsobovať aj niektoré užívané lieky. Najširšiu skupinu príčin závratov ale predstavujú ochorenia. Bežný človek nazýva závratom širokú škálu pociťovaných problémov, preto v rámci diferenciálnej diagnostiky je nevyhnutné chorého nechať voľne vlastnými slovami popísať čo najpresnejšie problém, ktorý on nazýva závratom. V medicínskej terminológii má závrat svoju definíciu: ide o poruchy rovnováhy či dezorientáciu v priestore, bližšie nešpecifikovanú, a ich riešeniu sa venujú rôzne lekárske špecializácie. Balík Závraty obsahuje testy, výsledky ktorých predstavujú základnú informačnú hodnotu pre diagnostiku príčiny závratu. Komplexné posúdenie závratu a určenie jeho príčiny je zdĺhavý proces, pri ktorom sú dôležité aj dĺžka trvania závratu, sprievodné príznaky, faktory podporujúce závrat, ale aj okolnosti či udalosti prebiehajúce pred vznikom závratu. Opakujúce sa nevyriešené závraty významným spôsobom znižujú kvalitu života človeka.
Počet parametrov
10
Odber
Krv
Čas do výsledkov
1 deň
39,90

Význam testovania

Točenie hlavy“ a závraty (vertigo) sú problémy, na ktoré sa sťažujú ľudia nielen vo vyššom veku. Závrat je druhý najčastejší príznak (po bolestiach hlavy), že niečo nie je v poriadku. „Točenie hlavy“ je náročné definovať, popísať, pretože to pre každého znamená niečo iné (nevoľnosť, pocit neistoty, slabosť, pocit na odpadnutie, pocit točenia sa miestnosti .... ) Závrat (porucha rovnováhy) môže vznikať ako dôsledok ochorenia vestibulárneho aparátu vnútorného ucha, tie patria do kompetencie ušno-nosovo-krčného lekárstva; môžu mať neurologické príčiny, tie patria neurológom. Príčina môže byť aj nevestibulárna,  napríklad srdcovo cievne ochorenie, diabetes mellitus a podobne.

Výskyt

Závrat je jeden z najčastejších príznakov udávaných pri návšteve všeobecného lekára. Závraty sa týkajú 20 až 30 % populácie. Z celkového počtu liečených 3–10 % zažije vertigo a 17–30 % nevertiginózny závrat. Vyše 80 % pacientov udáva opakované závraty.

Príznaky

pocity neistoty, pocity na odpadnutie, pocity nestability v stoji, pri chôdzi aj sede a v ľahu, tackanie, mdloby, nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy, rozmazané videnie, pískanie v ušiach

Podrobnosti

Vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálom umožňuje odhaliť anémiu a tým zhoršené zásobenie tkanív kyslíkom, infekciu či poruchu imunitného systému a vysloviť podozrenie na poruchy zrážania krvi a riziko vzniku krvných zrazenín.

Retikulocyty sú mladé červené krvinky so zvyškami jadra v cytoplazme. Počet retikulocytov v krvi odráža schopnosť kostnej drene tvoriť nové červené krvinky alebo mieru poškodenia ich tvorby.

Glukóza (ľudovo označovaná aj ako cukor) je jednoduchý sacharid, ktorý má funkciu hlavného zdroja energie pre bunky. Pri ochorení diabetes mellitus (civilizačné ochorenie) sa glukóza nevie dostať dovnútra buniek (bunky hladujú). Hladinu glukózy v krvi (zvýšenie, zníženie) ovplyvňuje viacero hormónov.

Železo sa v tele pohybuje v uzavretom systéme. Kolísanie jeho hladiny v priebehu dňa, a to v závislosti od príjmu potravy, fyzickej záťaže, aj od prítomnosti iných ochorení, obmedzuje jeho diagnostické využitie.

Feritín je bielkovina viazaná v komplexe s trojmocným železom. Nachádza sa najmä v pečeni, slezine, kostnej dreni a v črevnej sliznici. Jeho hladina v krvi odzrkadľuje zásoby železa v organizme. Feritín patrí medzi tzv. pozitívne reaktanty akútnej fázy, t.j. medzi látky, ktorých hladina v krvi sa počas akútnej fázy zápalu zvyšuje.

Transferín je bielkovina v krvi prenášajúca železo. Tvorí sa v pečeni, v malom množstve napr. aj v semenníkoch a vo vaječníkoch. Transferín je negatívny reaktant akútnej fázy (jeho hladina sa pri zápale znižuje). Existujú aj vrodené poruchy tejto bielkoviny (tzv. hypotransferinémia, atransferinémia).

Bielkoviny patria medzi látky, ktoré plnia v ľudskom tele obrovské množstvo dôležitých úloh: udržujú pH, prenášajú rôzne látky, informujú o výžive, zabezpečujú imunitu, zúčastňujú sa zrážania krvi, prispievajú k toku krvi udržiavaním tlaku, podporujú chemické reakcie ako enzýmy, tvoria aj zložku genetickej výbavy ako chromozómy. Miestom tvorby bielkovín je najmä pečeň, odstraňovanie bielkovín prebieha viacerými orgánmi: obličkami, tráviacim, dýchacím aj močovo-pohlavným systémom. Vyšetrenie celkových bielkovín z krvi poukazuje na zmenu zloženia bielkovín (vždy zapríčinenú chorobou) alebo na poruchy hospodárenia s vodou.

CRP (C-reaktívny proteín) je bielkovina zo skupiny pentraxínov (tvorené 5 podjednotkami) viažúcich vápnik. Syntetizuje sa v pečeni po stimulácii interleukínom 6. Názov tohto parametra bol odvodený od jeho schopnosti reagovať s polysacharidom  C baktérie Streptococcus pneumoniae. C-reaktívny proteín je jedným z proteínov akútnej fázy, ktorého hladina v krvi stúpa ako nešpecifická odpoveď na infekčný alebo neinfekčný zápalový proces. Senzitivitou, ako aj rýchlosťou tvorby pri zápale je s ním porovnateľný iba sérový amyloid A (viskozita plazmy ani sedimentácia červených krviniek nemajú taký informačný potenciál ani dynamiku ako CRP). Viaže sa na zvyšky z rozpadnutých buniek (na bielkoviny, na fragmenty nukleových kyselín), čím urýchľuje ich odstraňovanie a zabraňuje tak tvorbe autoprotilátok. Má schopnosť aktivovať komplementový systém klasickou aj alternatívnou cestou. Pôsobí aj na krvné doštičky (metabolizmus prostaglandínov). Je to zápalový marker, ktorého hladiny sa pri akútnom bakteriálnom zápale (v závislosti od infekčnej nálože) zvyšujú rádovo v desiatkach násobkov v porovnaní s vírusovým zápalom alebo so stavmi bez zápalu, čo sa využíva na rozlíšenie vírusových a bakteriálnych infekcií a či je vhodné indikovať liečbu antibiotikami. Vyšetrenie 2 a viacerých hodnôt CRP v sére v časovom odstupe umožňuje zhodnotiť úspešnosť terapie. Hodnota CRP, vzhľadom na jeho nešpecifickosť, musí byť interpretovaná spolu s výsledkami iných laboratórnych vyšetrení alebo s klinickým nálezom u pacienta. CRP je spolu s interleukínom 6 markerom aj chronického zápalu ciev nízkeho stupňa (z angl. LGI), ktorý tvorí základ väčšiny dnešných civilizačných ochorení.

Kyselina listová (vitamín B9) patrí medzi vitamíny skupiny B rozpustné vo vode. Potrebná je pre správnu funkciu krvotvorby, pre tvorbu DNA a pre metabolizmus homocysteínu. Pri jej nedostatku dochádza k poruche vyzrievania bunkového jadra, ktorá sa prejaví najskôr ako porucha tvorby červených krviniek  (tzv. makrocytová anémia).

TSH (tyreotropín) - je hormón produkovaný bunkami predného laloka podmozgovej žľazy.  Ovplyvňuje metabolizmus buniek štítnej žľazy a stimuluje tvorbu a sekréciu hormónov štítnej žľazy. Pri pohybovej aktivite treba TSH sledovať (špeciálne u žien) najmä vtedy, ak sa priskoro objavuje svalová únava až bolestivosť svalov a kĺbov. Ak sa prehliadajú tieto problémy, môže to následne viesť až k problémom so srdcom. Tento parameter sa dá úspešne medikamentózne ovplyvňovať.

Ak potrebujete výsledky testov z balíka Závraty konzultovať, odporúčame vám tak urobiť so všeobecným lekárom pre dospelých, prípadne s internistom (vnútorné lekárstvo).

Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Retikulocyty
info

Retikulocyty sú vývojové štádium červených krviniek (erytrocytov). Vznikajú v kostnej dreni z kmeňových buniek a v procese dozrievania sa menia na zrelé erytrocyty. Odrážajú dynamiku zmien v počte červených krviniek (erytrocytov). Počet retikulocytov v krvi odráža schopnosť kostn...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Železo
info

Železo je stopový prvok, ktorý prijímame v potrave. Je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie organizmu, zúčastňuje sa pri transporte kyslíka, v oxidoredukčných dejoch a potrebný je aj pre funkciu mnohých enzýmov. Železo sa vstrebáva v tenkom čreve po uvoľn...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Feritín
info

Feritín je alfa1-globulín, reaktant akútnej fázy. Hlavná funkcia feritínu je skladovanie zásob železa v organizme a ochrana bunky pred toxicitou železa. Vysoká koncentrácia je v pečeňových bunkách, v recyklačných erytrocytových centrách pečene, sleziny a kostnej drene, v ktorých ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
10
cart icon Do košíka
Check
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odber
Krv
6
cart icon Do košíka
Check
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
Check
Kyselina listová
info

Kyselina listová (vitamín B9, folát) patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Spolu s vitamínom B12 je potrebná pre tvorbu červených krviniek, látkovú premenu bielkovín a nukleových kyselín (DNA, RNA) – a teda i pre tvorbu, obnovu a funkciu buniek ľudského tela. Má nezastupiteľnú ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
5
cart icon Do košíka
Check
Transferín
info

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje. Má baktericídny účinok, zvyš...

Zobraziť viac
Odber
Krv
8
cart icon Do košíka
Check
Závraty
39,90
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky