Šport
Výkon
Šport a zdravý životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími. K zdravému životnému štýlu už dnes neodmysliteľne patrí aj pravidelné vykonávanie krvných testov ako prejav záujmu o svoje zdravie. Predkladaný balíček testov je vhodný pre športovcov, ale, samozrejme, aj pre nešportujúcich ľudí. Informácie o vašom zdravotnom stave sú dôležité a môžu pomôcť s rozhodnutím, či navštíviť, alebo nenavštíviť lekára s cieľom ďalšej diagnostiky. Netreba zabúdať, že aj používanie podporných prostriedkov pozitívne ovplyvňujúcich športové výkony má svoje tienisté stránky. Preto je namieste sledovať ich dlhodobý vplyv na funkcie orgánov – najmä srdca, obličiek a pečene. Okrem toho treba monitorovať aj ich vplyv na vybrané hormóny. S našim kontrolným balíkom budete mať v každej chvíli prehľad o tých najdôležitejších krvných parametroch, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pravidelným pohybom.
Počet parametrov
od 18
Odobraná vzorka
Krv Moč
Čas do výsledkov
1-3 dni
Od 54,90

Výskyt

Náhle úmrtie športovca je našťastie zriedkavá udalosť (výskyt od 1:200 000/rok až 1:15 000/rok) v závislosti od veku, je to vždy udalosť neočakávaná a tragická. Keď neberieme do úvahy úrazovú príčinu, tak ochorenie srdca zapríčiňuje až 80 % prípadov takýchto náhlych úmrtí. Ich diagnostika je komplexná a zahŕňa okrem laboratórnych vyšetrení aj mnohé iné vyšetrenia. Ide hlavne o štrukturálne a aj funkčné abnormality srdcovocievneho systému. U športovcov do 35 rokov nachádzame často hypertrofickú kardiomyopatiu (40 %), poruchy elektrickej aktivity srdca a pod.

Príznaky

Pokiaľ ste zaznamenali stagnáciu vo výkonnosti, rýchlo nastupujúcu alebo trvale prítomnú únavu, zníženie libida, nekontrolované zmeny telesnej hmotnosti, zmeny nálad, vypadávanie vlasov, zmeny v raste a v hustote ochlpenia, pocity nepravidelnej akcie srdca, bolesti na hrudníku, pocity nevysvetliteľnej dýchavice, závraty, alebo utrpeli náhlu stratu vedomia, máme pre vás pripravené tri balíky vyšetrení. Balíky vyšetrení sú však okrem týchto prípadov vhodné pre každého, kto pravidelne športuje a chce mať prehľad o svojom zdraví. Ak navyše užívate výživové doplnky ovplyvňujúce športový výkon, vyšetrenia sú výborným nástrojom na monitorovanie ich vplyvu na jednotlivé procesy v organizme a následné bezpečné prispôsobenie užívania týchto suplementov.

Náhľad
Testy
Testosterón
info

Testosterón (TST) je najdôležitejší zástupca androgénov, steroidný hormón produkovaný u mužov v Leydigových bunkách semenníkov, u žien vo vaječníkoch a v kôre nadobličiek. Prekurzorom testosterónu je progesterón a cholesterol. Produkciu a vylučovanie riadi hormón adenohypofýzy – ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Močovina
info

Močovina je konečný produkt metabolizmu bielkovín. Vzniká v dôsledku odsunu odštiepeného dusíka z aminokyselín vo forme amoniaku, ktorý je toxický pre centrálny nervový systém, do pečene alebo obličiek. V pečeni prebieha močovinový cyklus a močovina je následne vyplavená do krvné...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
ALT
info

Alanínaminotransferáza (ALT) je enzým patriaci medzi aminotransferázy. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny. Nachádza sa takmer výlučne v cytoplazme pečeňových buniek, v menšej miere v obličkách, v srdcovom a kost...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
CK
info

Kreatinkináza (CK) je enzým, ktorý katalyzuje prenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatín v cytoplazme a mitochondriách. Pri nedostatku ATP prebieha reakcia opačným smerom. CK je dimér, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek označených M (muscle = sval) a B (brain = mozog)...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6,90
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Horčík
info

Horčík (magnézium) je nenahraditeľný minerál všetkých živých organizmov a zohráva úlohu vo vyše 300 biochemických reakciách ľudského organizmu. Je druhý najdôležitejší katión v tele (po draslíku). Najväčšie zastúpenie má v kostiach, svaloch, tukovom tkanive, červených krvinkách a...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Cholesterol
info

Cholesterol je látka steroidnej povahy a viaže sa na proteíny (apolipoproteíny) za tvorby lipoproteínov, ktoré sa delia podľa hustoty na 3 základné triedy (HDL, LDL, VLDL). Cholesterol je súčasťou bunkových membrán, kde stabilizuje ich štruktúru, zaisťuje permeabilitu a podieľa s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Triacylglyceroly
info

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšok pri nízkom výdaji energie pr...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Chemické vyšetrenie moču
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, bilir...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Močový sediment
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súčasti, t. j. predovšetkým bunky:...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Železo
info

Železo je stopový prvok, ktorý prijímame v potrave. Je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie organizmu, zúčastňuje sa pri transporte kyslíka, v oxidoredukčných dejoch a potrebný je aj pre funkciu mnohých enzýmov. Železo sa vstrebáva v tenkom čreve po uvoľn...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Transferín
info

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje. Má baktericídny účinok, zvyš...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8
cart icon Do košíka
Saturácia transferínu
info

Saturácia transferínu je výpočtový parameter, ktorý udáva pomer koncentrácie železa v sére a celkovej väzbovej kapacity železa, zväčša v percentách. Je komplexnejšou informáciou o dostatku alebo nedostatku železa ako samotná koncentrácia železa alebo väzbová kapacita železa. Zdra...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
12,90
cart icon Do košíka
Kyselina močová
info

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou tofy. Väčšina kyseliny močovej...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Vápnik
info

Vápnik (Ca) je jedným z najdôležitejších minerálov v organizme. V tele tvorí približne 1,5 % celkovej hmotnosti, pričom 99 % je uložených v kostiach a zvyšok cirkuluje v krvi, z čoho je asi polovica voľná a metabolicky aktívna. Ca sa viaže na proteíny, predovšetkým albumín a v me...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
AST
info

AST, aspartátaminotransferáza, je enzým patriaci medzi aminotransferázy, katalyzuje prenos aminoskupiny medzi L-aspartátom a 2-oxoglutarátom. Uplatňuje sa aj v biosyntéze a katabolizme močoviny. Najväčšia aktivita je v srdcovom svale, kostrovom svale a v pečeni, kde je 75 % lokal...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
GGT
info

Gama-glutamyltransferáza (GMT, GGT) je kľúčový, membránovo viazaný enzým, ktorý zabezpečuje transport niektorých aminokyselín a peptidov cez bunkovú membránu z extracelulárnej tekutiny do buniek. Nachádza sa v bunkách, pre ktoré je typická sekrečná alebo zásobná činnosť, najmä v ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kortizol
info

Kortizol, tzv. stresový hormón, je syntetizovaný v kôre nadobličiek. V prirodzenom prostredí sa vylučuje v reakcii na stres a pôsobí na obnovenie homeostázy, je nevyhnutný pre metabolizmus cukrov, zvyšuje odbúravanie bielkovín, podieľa sa na štiepení lipidov. Pomáha udržiavať no...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
SHBG
info

Globulín viažuci pohlavné hormóny (SHGB) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni a v bunkách semenníkov. Jeho hlavnou úlohou je viazať testosterón, dihydrotestosterón (DHT) a estradiol a transportovať ich do krvi ako biologicky neaktívne formy. U mužov je približne 45 – 65 % testo...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Myoglobín
info

Myoglobín je malá krvná bielkovina (hemoproteín), zložený z jediného reťazca aminokyselín s jednou prostetickou zložkou hem. Mr 17 800. Vyskytuje sa v cytoplazme svalových buniek, najmä v kostrovom svalstve, ale aj v srdcovej a hladkej svalovine. Jeho funkcia je viazať a prenáša...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Laktátdehydrogenáza
info

Laktátdehydrogenáza je bunkový enzým prítomný v cytoplazme všetkých buniek. Je to oxidoreduktáza a katalyzuje reverzibilnú oxidáciu L-laktátu na pyruvát, uplatňuje sa v anaerobnej glykolýze. Zabezpečuje bunkám energiu. Je to nešpecifický, ale veľmi citlivý ukazovateľ poškodenia b...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Feritín
info

Feritín je alfa1-globulín, reaktant akútnej fázy. Hlavná funkcia feritínu je skladovanie zásob železa v organizme a ochrana bunky pred toxicitou železa. Vysoká koncentrácia je v pečeňových bunkách, v recyklačných erytrocytových centrách pečene, sleziny a kostnej drene, v ktorých ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
10
cart icon Do košíka
Zinok
info

Zinok je minerál nevyhnutný v boji proti infekciám a na tvorbu buniek. Je nenahraditeľný pri hojení zranení, syntéze DNA a pre funkciu niektorých buniek. Vyskytuje sa takmer vo všetkých orgánoch, avšak najvyššiu koncentráciu má v hormóne inzulín, ktorý produkuje pankreas. Absorpc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
aTPO
info

Protilátky proti tyreoperoxidáze (a-TPO) sú autoprotilátky (imunoglobulíny) namierené proti tyreoperoxidáze, enzýmu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v procese tvorby hormónov štítnej žľazy, oxiduje anorganický jodid na jód a zúčastňuje sa biosyntézy T3 a T4. Prítomnosť a-TPO je spojená s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
26
cart icon Do košíka
Prolaktín
info

Prolaktín (PRL) je peptidový hormón predného laloku hypofýzy a sekrécia je regulovaná na princípe negatívnej spätnej väzby dopamínu produkovanom v hypotalame. Hlavná úloha je stimulácia vývoja a prestavby mliečnej žľazy, riadenie tvorby mlieka, udržiavanie osmoregulácie placenty...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Estradiol
info

Estradiol je hlavný ženský pohlavný hormón produkovaný najmä vaječníkmi. Je viazaný v plazme na globulín viažuci pohlavný hormón (SHBG). U mužov je produkcia sústredená v tkanive semenníkov a v nadobličkách. Estradiol patrí do skupiny estrogénov – steroidných hormónov, ktoré kon...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Somatotropín
info

Somatotropín je rastový hormón. Od detstva až po pubertu podporuje správny lineárny rast kostí a u detí i dospelých pomáha regulovať rýchlosť, ktorou organizmus produkuje energiu z potravy (metabolizmus). Deti s nedostatočnou tvorbou somatotropínu rastú v porovnaní s ostatnými de...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Albumín
info

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Elektroforéza bielkovín séra
info

Elektroforéza bielkovín je jednoduchá technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti paraproteínu. Bielkoviny sa na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-globulíny a gama-globulíny...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
19
cart icon Do košíka
Erytropoetín
info

Erytropoetín je hormón produkovaný obličkami a riadi tvorbu červených krviniek v kostnej dreni. Tvorba je odpoveď na aktuálnu potrebu organizmu, najmä pri zvýšených nárokoch na objem kyslíka v krvi (napríklad pri fyzickej záťaži alebo počas tehotenstva), pri anémii, pričom po opt...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
19,90
cart icon Do košíka
C-peptid
info

C-peptid je spojovacia bielkovina v molekule proinzulínu. Je nezávislý od podania exogénneho inzulínu a neinterferuje s autoprotilátkami, preto je vhodný na sledovanie vlastnej produkcie inzulínu beta-bunkami pankreasu. Vysoká hladina koreluje s vysokou hladinou cukru v krvi pri ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6,60
cart icon Do košíka
Inzulín
info

Inzulín je peptidový hormón, ktorý reguluje energetický metabolizmus. Syntetizuje sa ako preproinzulín, z ktorého vzniká proinzulín a ukladá sa v sekrečných granulách B-buniek Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Pri premene proinzulínu na inzulín sa z mol...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
20
cart icon Do košíka
Vitamín D
info

Vitamín D (kalciferol) je dôležitý, v tuku rozpustný vitamín, nevyhnutný pre správny rast a vývoj kostí a zubov a zohráva úlohu aj pri ďalších dôležitých funkciách ľudského organizmu. Existujú 2 základné formy vitamínu D: vitamín D2 (ergokalciferol), ktorý pochádza z rastlinnej s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
15
cart icon Do košíka
Voľný testosterón
info

Voľný testosterón je parameter daný výpočtom. Stanovenie voľnej frakcie vystihuje biologickú účinnosť lepšie ako stanovenie celkového testosterónu. Ak sa vo vzorke vyšetrí celkový testosterón, SHBG a albumín, dá sa vypočítať voľný testosterón a bioaktívny testosterón. Testosterón...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
14,80
cart icon Do košíka
P-Laktát
info

Laktát je iónová (elektricky nabitá) forma kyseliny mliečnej. Je konečný produkt anaeróbneho metabolizmu glukózy (bez prístupu kyslíka). Tvorí sa v svalových bunkách, červených a bielych krvinkách, mozgu, črevnej sliznici, trombocytoch, koži. Tvorba je kontinuálna a u zdravého je...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky