Stres
Balík Stres obsahuje 8 testov. Poskytne pohľad na stav základného metabolizmu, imunity a viacerých hormónov, ktoré sa zúčastňujú v stresovej kaskáde. Výsledky testov tohto balíka predstavujú základnú informáciu o možných poruchách, na ktoré potom možno nadviazať testami v mnohých iných balíkoch z našej ponuky (napr. Diabetes mellitus, Srdce, Hmotnosť a podobne). Stres ovplyvňuje zdravotný stav organizmu na všetkých úrovniach. Krátkodobo pôsobiaci stres má pre organizmus aj mnoho pozitívnych funkcií, nezriedka zabraňuje poškodeniu či zničeniu organizmu. Zdravotným problémom je dlhodobé trvalé pôsobenie stresu alebo opakované časté pôsobenie krátkodobého stresu neprimeranej intenzity, ktoré organizmus vyčerpáva, a nastoľuje vhodné podmienky pre rozvoj civilizačných ochorení.
Počet parametrov
8
Odobraná vzorka
Krv
Čas do výsledkov
10 dní
42,90

Dnešný človek žije v prostredí, ktoré mu nepretržite podsúva obrovské množstvo podnetov. Zvedavosť nás núti reagovať na viaceré z nich, často bez filtrovania. Zamestnanie a stupňujúce sa nároky zamestnávateľov v konkurenčnom prostredí, rodina (deti, partner) alebo priatelia so svojimi životnými príbehmi môžu spôsobiť množstvo stresových situácií. Žiaľ, kým množstvo denných úloh sa zvyšuje geometrickým radom, čas vyhradený pre život človeka sa nezmenil – stále máme denne k dispozícii iba 24 hodín, pričom štvrtinu až tretinu z toho by sme mali využiť na odpočinok. Ak narúšame rovnováhu medzi prácou a odpočinkom, vystavujeme svoje telo účinkom stresu. Balík Stres obsahuje súbor základných testov, vďaka ktorým môžete otestovať aktuálny stav svojho metabolizmu z hľadiska pôsobenia stresu na váš organizmus.

Lekári potvrdia, že ľudské telo si pamätá všetko – to dobré, ale aj to zlé, čo mu vykonáme. Kým v mladšom veku cítime dostatok energie a pôsobenie stresu vnímame len okrajovo, vo vyššom veku sa odolnosť voči stresu vytráca a okrem zdravia je ovplyvnená aj nálada a medziľudské vzťahy s celospoločenským dosahom.

Význam testovania

Stres je komplexná reakcia organizmu na hroziace nebezpečenstvo, ktorým sa snaží prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam okolia, v ktorých sa práve nachádza. Stres sa stal každodennou súčasťou života a odpoveď naň je u každého človeka iná. Záleží na genetickej predispozícii, prístupe k životu, výchove a ďalších faktoroch. Je dokázané, že podnet primeraný pre zdravého človeka môže byť nadmerný pre oslabený organizmus. A v súhre všetkých vymenovaných okolností sa aj dôsledky stresu na jedinca líšia.

Výskyt

Viac ako tretina Slovákov sa nedokáže vyrovnať so stresovou situáciou. Zvýšenému stresu čelí 7 z 10, patria sem aj 18- až 29-roční. Najhoršie znáša stres veková kategória tesne pred dôchodkom, teda 50 až 64-roční. 8 zo 100 Slovákov má extrémne vysoké stresové zaťaženie. (zdroj www.dovera.sk)

Príznaky

znížená odolnosť voči bežným nákazám (prechladnutia, herpes); žalúdočné problémy, plynatosť a nadúvanie, zápcha, hnačka alebo syndróm podráždených čriev; bolesti hlavy, migrény; chvejúce sa očné viečko; búšenie srdca; neprimeraná únava (k vykonávanej činnosti); podráždenosť, nervozita, časté preexponované reakcie na bežný podnet/akciu (zvýšený hlas až krik), neschopnosť sústrediť sa, problémy s pamäťou, úzkosť, depresívne stavy; zmeny hmotnosti; strnutie svalov; zvýšená kazenie zubov; nervózne zvyky (obhrýzanie nechtov, poklepávanie rukou alebo nohou)

Podrobnosti 

Vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálom umožňuje odhaliť anémiu a tým zhoršené zásobenie tkanív kyslíkom, vylúčiť infekciu či poruchu imunitného systému a vysloviť podozrenie na poruchy zrážania krvi a riziko vzniku krvných zrazenín.

Železo sa v tele pohybuje v uzavretom systéme. Kolísanie jeho hladiny v priebehu dňa, a to v závislosti od príjmu potravy, fyzickej záťaže, aj od prítomnosti iných ochorení, obmedzuje jeho diagnostické využitie.

Horčík (magnézium, Mg) je minerál, ktorý súvisí s metabolizmom kostí, svalov, čreva, obličiek a spolu s ďalšími minerálmi sa podieľa na udržiavaní rovnováhy vnútorného prostredia. Napomáha správnej funkcii veľkého množstva enzýmov. Jeho hladina v krvi v referenčnom rozpätí nevylučuje celkový nedostatok v organizme, keďže ide o druhý najdôležitejší vnútrobunkový katión.

CRP (C-reaktívny proteín) je bielkovina zo skupiny pentraxínov (tvorené 5 podjednotkami) viažúcich vápnik. Syntetizuje sa v pečeni po stimulácii interleukínom 6. Názov tohto parametra bol odvodený od jeho schopnosti reagovať s polysacharidom  C baktérie Streptococcus pneumoniae. C-reaktívny proteín je jedným z proteínov akútnej fázy, ktorého hladina v krvi stúpa ako nešpecifická odpoveď na infekčný alebo neinfekčný zápalový proces. Senzitivitou, ako aj rýchlosťou tvorby pri zápale je s ním porovnateľný iba sérový amyloid A (viskozita plazmy ani sedimentácia červených krviniek nemajú taký informačný potenciál ani dynamiku ako CRP). Viaže sa na zvyšky z rozpadnutých buniek (na bielkoviny, na fragmenty nukleových kyselín), čím urýchľuje ich odstraňovanie a zabraňuje tak tvorbe autoprotilátok. Má schopnosť aktivovať komplementový systém klasickou aj alternatívnou cestou. Pôsobí aj na krvné doštičky (metabolizmus prostaglandínov). Je to zápalový marker, ktorého hladiny sa pri akútnom bakteriálnom zápale (v závislosti od infekčnej nálože) zvyšujú rádovo v desiatkach násobkov v porovnaní s vírusovým zápalom alebo so stavmi bez zápalu, čo sa využíva na rozlíšenie vírusových a bakteriálnych infekcií a či je vhodné indikovať liečbu antibiotikami. Vyšetrenie 2 a viacerých hodnôt CRP v sére v časovom odstupe umožňuje zhodnotiť úspešnosť terapie. Hodnota CRP, vzhľadom na jeho nešpecifickosť, musí byť interpretovaná spolu s výsledkami iných laboratórnych vyšetrení alebo s klinickým nálezom u pacienta. CRP je spolu s interleukínom 6 markerom aj chronického zápalu ciev nízkeho stupňa (z angl. LGI), ktorý tvorí základ väčšiny dnešných civilizačných ochorení.

Kortizol je steroidný hormón produkovaný najmä v kôre nadobličiek. Ovplyvňuje metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín, má tlmivý účinok na imunitný systém, dlhodobo zvýšené hladiny prispievajú k rednutiu kostí. Do krvi sa vyplavuje ako odpoveď organizmu na stres (mentálny, fyzický), pričom dôjde k zvýšeniu hladiny cukru v krvi.

Glukóza (ľudovo označovaná aj ako cukor) je jednoduchý sacharid, ktorý má funkciu hlavného zdroja energie pre bunky. Pri ochorení diabetes mellitus (civilizačné ochorenie) sa glukóza nevie dostať dovnútra buniek (bunky hladujú). Hladinu glukózy v krvi (zvýšenie, zníženie) ovplyvňuje viacero hormónov.

Aldosterón (ALD) je mineralokortikoidný hormón dôležitý pre kardiovaskulárne funkcie a vodno-soľný metabolizmus. Primárny hyperaldosteronizmus je príčinou hypertenzie až v 5 – 15 % prípadov. Toto ochorenie treba vylúčiť predovšetkým u pacientov, ktorí majú hypertenziu v mladom veku, ďalej u pacientov, ktorí sú rezistentní na antihypertenzívnu liečbu, alebo vyžadujú kombináciu antihypertenzívnych liekov a u pacientov, ktorí majú koncentráciu kália v sére bez diuretickej liečby alebo po podávaní diuretík menej ako 3,5 mmol/l. Vyšetrenie aldosterónu v ľahu a v stoji umožňuje presnejšiu diagnostiku ortostatickej hypotenzie.

Metanefrín, normetanefrín sú inaktívne metabolity adrenalínu, ktorý hrá dôležitú úlohu v spracovaní stresu pri príprave organizmu na reakciu typu „útok alebo útek“.

Ak potrebujete výsledky testov z balíka Stres konzultovať, odporúčame vám tak urobiť s internistom (vnútorné lekárstvo).

Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Železo
info

Železo je stopový prvok, ktorý prijímame v potrave. Je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie organizmu, zúčastňuje sa pri transporte kyslíka, v oxidoredukčných dejoch a potrebný je aj pre funkciu mnohých enzýmov. Železo sa vstrebáva v tenkom čreve po uvoľn...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Horčík
info

Horčík (magnézium) je nenahraditeľný minerál všetkých živých organizmov a zohráva úlohu vo vyše 300 biochemických reakciách ľudského organizmu. Je druhý najdôležitejší katión v tele (po draslíku). Najväčšie zastúpenie má v kostiach, svaloch, tukovom tkanive, červených krvinkách a...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6
cart icon Do košíka
Check
Kortizol
info

Kortizol, tzv. stresový hormón, je syntetizovaný v kôre nadobličiek. V prirodzenom prostredí sa vylučuje v reakcii na stres a pôsobí na obnovenie homeostázy, je nevyhnutný pre metabolizmus cukrov, zvyšuje odbúravanie bielkovín, podieľa sa na štiepení lipidov. Pomáha udržiavať no...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
Check
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Aldosterón
info

Aldosterón je steroidný hormón, mineralokortikoid, ktorý je syntetizovaný v kôre nadobličiek, jeho prekurzor je cholesterol. Pre sekréciu je nevyhnutná prítomnosť ACTH (adrenokortikotropného hormónu). Aldosterón je súčasťou systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS). Pôsobením v...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Metanefrín
info

Metanefríny sú neaktívne metabolity adrenalínu (epinefrínu), ktoré vznikajú metyláciou adrenalínu a noradrenalínu. Katecholamíny majú závažný vplyv na cievy a zvyšujú krvný tlak, ovplyvňujú metabolizmus glukózy a lipidov, počas stresovej reakcie sa podieľajú na adaptačných reakci...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
20
cart icon Do košíka
Check
Stres
42,90
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky