Srdce
Nadmerná konzumácia nekvalitných potravín, súvisiaca nadváha a obezita, sedavý spôsob života, depresia, nadmerný príjem alkoholu, fajčenie a vplyv trvalého stresu – tieto faktory definujú dnešný život starších aj mladších ľudí na Slovensku. Zároveň predstavujú priamu cestu k ateroskleróze (hromadeniu usadenín v stenách ciev), poruchám metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, ktoré urýchľujú rozvoj chorôb srdca – bez ohľadu na vek. Srdce plní v tele úlohu nepretržite pracujúceho čerpadla na podporu obehu krvi cievami. Energiu dodávajú elektrické impulzy, vznikajúce priamo v prevodovom systéme srdca. Dôležitou súčasťou srdca sú aj chlopne (vrátka), udržujúce tok krvi správnym smerom. Porucha funkcie ktorejkoľvek časti srdca spolu s nezdravými cievami ovplyvní výsledné množstvo krvi vo všetkých orgánoch tela (mozog, pečeň či prsty na nohách nevynímajúc). Balík Srdce obsahuje súbor testov na prevenciu či diagnostiku faktorov srdcovo-cievnych ochorení.
Počet parametrov
od 9
Odobraná vzorka
Krv
Čas do výsledkov
2 - 3 dni
Od 41,90

Význam testovania

Ochorenia srdca a ciev, ktoré dnes postihujú čoraz mladšie vekové skupiny, žiaľ, často vedú k smrti. Patria sem: vysoký krvný tlak, chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, infarkt myokardu (neokysličenie srdca), ischemická choroba srdca (ochorenie koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdce), reumatická choroba srdca. Okrem tradičných rizikových faktorov úlohu zohráva aj genetika (výskyt srdcovo-cievnych ochorení v rodine).

Výskyt

Počet úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia v Európe je vyšší ako 50 %.

Príznaky

krátke epizódy náhlej celkovej slabosti, mdloby, závrat až krátkotrvajúce bezvedomie, zadýchavanie pri námahe alebo chôdzi do kopca, zhoršenie dýchania v ľahu alebo v predklone, kašeľ pri sprchovaní a fyzickej aktivite, pocity búšenia srdca, studené končatiny, opuchy nôh, členkov a chodidiel, opuchy okolo očí

Náhľad
Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Fibrinogén
info

Fibrinogén je plazmatický glykoproteín produkovaný v pečeni. Nachádza sa v alfa-granulách krvných doštičiek. Je to proteín akútnej fázy a koagulačný faktor I, prekurzor fibrínu. Zodpovedá za zrážanie krvi. Pri poškodení cievnej steny alebo poškodení tkaniva nastáva proces hemostá...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5,50
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Cholesterol
info

Cholesterol je látka steroidnej povahy a viaže sa na proteíny (apolipoproteíny) za tvorby lipoproteínov, ktoré sa delia podľa hustoty na 3 základné triedy (HDL, LDL, VLDL). Cholesterol je súčasťou bunkových membrán, kde stabilizuje ich štruktúru, zaisťuje permeabilitu a podieľa s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Triacylglyceroly
info

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšok pri nízkom výdaji energie pr...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Lipoproteín (a)
info

Lipoproteín (a) je typ lipoproteínu s nízkou hustotou, ktorý je naviazaný na apolipoproteín A. Lipoproteíny sú látky zložené z tukov a špecifických transportných bielkovín (apolipoproteínov), ich úlohou je transportovať cholesterol a triacylglyceroly v krvi. Podľa svojej hustoty ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
15
cart icon Do košíka
Homocysteín
info

Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa v malom množstve vyskytuje vo všetkých bunkách nášho tela. V plazme cirkuluje viazaný na bielkoviny v oxidovanej forme. Jeho hladina úzko súvisí s vitamínmi B6, B12 a B9, ktoré sú zodpovedné za jeho spracovanie. Vzniká z metionínu, ktorý je ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
18,50
cart icon Do košíka
Fruktozamín
info

Fruktozamín je glykozylovaná bielkovina nezávislá od inzulínu. Pokiaľ je v krvi určitý čas zvýšená hladina glukózy, potom sa jej molekuly naviažu na krvné bielkoviny, najmä na hlavnú bielkovinu krvi albumín. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykozylovaných biel...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Sd-LDL cholesterol
info

Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) majú kľúčovú úlohu pri vzniku a rozvoji aterosklerózy. Prenášajú cholesterol do periférnych tkanív. LDL sú odvodené od VLDL častíc bohatých na triacylglyceroly pôsobením rôznych lipolytických enzýmov a sú syntetizované v pečeni. LDL sa delí na...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
18,50
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Apolipoproteín A1
info

Apolipoproteín A1 (apoA1) je jednou z hlavných bielkovinových foriem lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL) a je spojený so zníženým rizikom cievneho ochorenia srdca. Aktivuje enzýmy, ktoré uvoľňujú lipidy a cholesterol z tkanív do HDL a umožňuje rozpoznanie a väzbu na receptory ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9,10
cart icon Do košíka
Apolipoproteín B
info

Apolipoproteín B (apoB) je hlavná bielkovinová zložka lipoproteínov s nízkou denzitou (VLDL a LDL), sprostredkuje väzbu lipoproteínu na LDL receptor. Pomáha udržať štruktúru komplexov, ktoré prenášajú vo vode nerozpustné lipidy. Jedna častica VLDL bohatá na triacylglaceroly obsah...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
7,70
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky