Obľúbené
Imunita
Rozšírený variant balíka Moja Imunita PLUS obsahuje 15 testov. Testy v balíku ponúkajú väčší počet rôznych typov bielkovín, zúčastňujúcich sa imunity. Súčasťou balíka je aj vyšetrenie glykovaného hemoglobínu – tento parameter informuje o pohybe hodnôt glukózy (cukru) v krvi z dlhodobého hľadiska (dlhodobo zvýšené hodnoty glukózy sú totiž často spojené s opakovanými infekciami). Stav vašej imunity môžete pozitívne ovplyvňovať zdravou výživou (množstvom aj zložením), pravidelným primeraným pohybom, dostatkom spánku (spánok podporuje regeneračné a obranné mechanizmy v tele), otužovaním, primeranými hygienickými návykmi. Účinnú pomoc poskytuje aj očkovanie. Pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok pomáha predchádzať chronickým alebo civilizačným chorobám, ktoré z dlhodobého hľadiska tiež vedú k poruchám imunity. Ak nemáte žiadne zdravotné problémy, objednaním niektorého z balíkov Imunita (Basic, Plus alebo najkomplexnejší Expert) sa môžete presvedčiť o pripravenosti vášho organizmu na boj s infekčnými chorobami.
Počet parametrov
15
Odber
Krv
Čas do výsledkov
5 dní
99,90

Význam testu

Objednaním niektorej varianty balíka Imunita (Basic, Plus, Expert) získate prehľad o najdôležitejších parametroch informujúcich o stave vašej imunity – či už bunkovej alebo humorálnej. Poznanie stavu vášho imunitného systému prostredníctvom laboratórnych testov vám pomôže včas odhaliť pravdepodobnú príčinu vašich problémov a ochrániť vás napríklad aj pred nadmerným neúčinným dlhodobým užívaním antibiotík, následným poškodením prirodzenej mikroflóry (črevný systém, pohlavný systém) s rozvojom ďalších problémov. Prípadne pomôže zvrátiť nepriaznivý trend nastavenia metabolizmu tela smerom k rozvoju napríklad nádorových ochorení.

Výskyt

Choroby imunitného systému nachádzame u každého tretieho človeka. Poruchy imunity môžu byť vrodené a získané. Vrodené (geneticky podmienené) poruchy tvoria 10 – 15 %, získané poruchy tvoria 85 – 90 % z imunitných ochorení. Približne 60 % porúch imunity predstavujú rôzne typy alergií. V súvislosti s narastaním znečisťovania životného prostredia naberajú poruchy imunity a imunitné ochorenia na význame.

Príznaky

opar, afty ústnej dutiny, vypadávanie vlasov, zhoršený stav nechtov, zvýšená náchylnosť na infekcie, zle hojace sa rany, prejavy porúch funkcie jednotlivých orgánov tela pri ich opakovaných zápaloch a infekciách (vrátane centrálneho nervového systému), zdĺhavý a ťažký priebeh infekcií, častejší výskyt lokálnych (napr. múčnivka v ústnej dutine) aj systémových mykotických infekcií, kožné problémy – vyrážky, ekzémy, svrbenie, úporné hnisanie pri ľahšom poranení, výskyt nádorových a reumatických ochorení v mladom veku, časovo obmedzený alebo trvalý výskyt problémov pri alergiách (slzenie, kýchanie, vodnatý výtok z nosa, kašeľ, poruchy dýchania, poruchy trávenia) podľa pretrvávania stimulu, zväčšené lymfatické uzliny, subfebrility (do 38 °C)

Podrobnosti

Hemoglobín HbA1c sa nazýva aj glykovaný alebo glykozylovaný hemoglobín. Jeho hladina ukáže, ako vyrovnané boli hladiny glukózy za posledných asi 120 dní (kým glukóza v krvi informuje iba o aktuálnej hladine v čase odberu). Hladina závisí od mnohých faktorov, najčastejšie od príjmu potravy, fyzickej záťaže, množstva hemoglobínu. Dlhodobo zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu môžu vysvetliť zvýšenú náchylnosť na opakované infekcie a zle sa hojace rany.

IgG podtriedy. Existujú 4 podtriedy IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), ktorých tvorba je daná vlastnosťami vyvolávajúceho antigénu. Ich percentuálne zastúpenie je nasledovné:  IgG1 70 %,  IgG2 20 %,  IgG3 8 %   a IgG4 2 %.  Vyšetrenie podtried IgG je požadované pri opakovaných (najmä bakteriálnych) infekciách.

Elektroforéza sérových bielkovín dá predstavu o rozložení spektra bielkovín v krvi. Informuje o stave pečene, obličiek a dokonca aj kostnej drene.

(Zn) je stopový prvok, ktorý tvorí súčasť veľkého množstva enzýmov a koenzýmov, zúčastňuje sa metabolizmu cukrov, bielkovín, syntézy DNA, RNA a hemoglobínu, transportu CO2, zastáva úlohu v životnom cykle buniek a podporuje rast kostí, funkciu zraku a činnosť mozgu. Má silné antioxidačné účinky, je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému, štítnej žľazy a má viacero funkcií pre kožu (hojenie rán, tvorba kolagénu). Nedostatok zinku môže spôsobovať poškodenia zraku, narušenie reprodukčnej schopnosti, zväčšenie prostaty, poruchy rastu, zápaly kože, vypadávanie vlasov, oslabenie imunitného systému, bolesti kĺbov a psychické poruchy. Nadbytok zinku narúša vstrebávanie železa a medi, čo môže neskôr spôsobovať nedostatok týchto prvkov.

C3 komplement predstavuje zložku obranného systému bielkovín proti infekciám. Postupná väzba týchto zložiek v špecifickom poradí a vytváranie komplexov umožňuje zneškodnenie patogénu a je prejavom humorálnej imunity. Je to glykoproteín, ktorý sa v tele tvorí v makrofágoch, pečení, fibroblastoch a v koži. Vyšetrenie C3 zložky komplementu sa indikuje pri zápalových reumatických ochoreniach, systémových ochoreniach, pri podozrení na imunodeficit a imunokomplexové choroby (spôsobené ukladaním imunokomplexov do rôznych orgánov, čo vedie k aktivácii komplementu aj bielych krviniek s produkciou ďalších látok). Súčasné vyšetrenie C3 a C4 zložky komplementu umožňuje podľa ich hodnôt posúdiť aktiváciu cesty komplementu (klasickej alebo alternatívnej). Patrí medzi pozitívne reaktanty (zvýšenie hodnoty) akútnej fázy zápalu. Nedostatok komplementu spôsobuje ťažký priebeh infekcií, najmä opuzdrenými patogénmi.

C4 komplement predstavuje zložku obranného systému bielkovín proti infekciám. Postupná väzba týchto zložiek v špecifickom poradí a vytváranie komplexov umožňuje zneškodnenie patogénu a je prejavom humorálnej imunity. Je to glykoproteín, ktorý sa v tele tvorí v makrofágoch, pečení a v obličkách. Vyšetrenie C4 zložky komplementu sa indikuje pri zápalových reumatických ochoreniach, systémových ochoreniach, pri podozrení na imunodeficit a imunokomplexové choroby (spôsobené ukladaním imunokomplexov do rôznych orgánov, čo vedie k aktivácii komplementu aj bielych krviniek s produkciou ďalších látok). Súčasné vyšetrenie C3 a C4 zložky komplementu umožňuje podľa ich hodnôt posúdiť aktiváciu cesty komplementu (klasickej alebo alternatívnej). Patrí medzi pozitívne reaktanty (zvýšenie hodnoty) akútnej fázy zápalu. Nedostatok komplementu spôsobuje ťažký priebeh infekcií, najmä opuzdrenými patogénmi.

KO s diferenciálom umožňuje odhaliť anémiu, infekciu či poruchu imunitného systému a vysloviť podozrenie na poruchy zrážania krvi a riziko vzniku krvných zrazenín, často sprevádzajúcich opakované zápaly. Poruchy výživy spôsobené nevhodným zložením konzumovanej stravy môžu viesť k chýbaniu dôležitých prvkov a vitamínov potrebných pre krvotvorbu, vrátane tvorby bielych krviniek.

CRP (C-reaktívny proteín) je bielkovina zo skupiny pentraxínov (tvorené 5 podjednotkami) viažucich vápnik. Syntetizuje sa v pečeni po stimulácii interleukínom 6. Názov tohto parametra bol odvodený od jeho schopnosti reagovať s polysacharidom C baktérie Streptococcus pneumoniae. C-reaktívny proteín je jedným z proteínov akútnej fázy, ktorého hladina v krvi stúpa ako nešpecifická odpoveď na infekčný alebo neinfekčný zápalový proces. Senzitivitou, ako aj rýchlosťou tvorby pri zápale je s ním porovnateľný iba sérový amyloid A (viskozita plazmy ani sedimentácia červených krviniek nemajú taký informačný potenciál ani dynamiku ako CRP).Viaže sa na zvyšky z rozpadnutých buniek (na bielkoviny, na fragmenty nukleových kyselín), čím urýchľuje ich odstraňovanie a zabraňuje tak tvorbe autoprotilátok. Má schopnosť aktivovať komplementový systém klasickou aj alternatívnou cestou. Pôsobí aj na krvné doštičky (metabolizmus prostaglandínov). Je to zápalový marker, ktorého hladiny sa pri akútnom bakteriálnom zápale (v závislosti od infekčnej nálože) zvyšujú rádovo v desiatkach násobkov v porovnaní s vírusovým zápalom alebo so stavmi bez zápalu, čo sa využíva na rozlíšenie vírusových a bakteriálnych infekcií a na stanovenie, či je vhodné indikovať liečbu antibiotikami. Vyšetrenie 2 a viacerých hodnôt CRP v sére v časovom odstupe umožňuje zhodnotiť úspešnosť terapie. Hodnota CRP, vzhľadom na jeho nešpecifickosť, musí byť interpretovaná spolu s výsledkami iných laboratórnych vyšetrení alebo s klinickým nálezom u pacienta. CRP je spolu s interleukínom 6 markerom aj chronického zápalu ciev nízkeho stupňa (z angl. LGI), ktorý tvorí základ väčšiny dnešných civilizačných ochorení.

Interleukín 6 je prozápalový polypeptid. Má veľmi krátky čas aktivácie a spoľahlivo informuje o zápalovom procese aj vo včasných štádiách. V ľudskom tele ho produkujú M1 makrofágy počas normálnej zápalovej odpovede na infekciu a poškodenie. Pri metabolickom syndróme dochádza k nahromadeniu M1 makrofágov do tukového tkaniva (dysbalancia tuk. tkaniva) a k zvýšenej produkcii IL-6 aj iných cytokínov, čo spôsobuje štruktúrne poškodenie endotelových buniek ciev, následne aj ich funkcie (dysfunkcia), a rozvoj aterosklerózy, ktorá ako zápalové ochorenie stojí na začiatku mnohých civilizačných ochorení. Interleukín 6 pôsobí aj na inzulínový receptor, čo spôsobuje abnormálne vyplavovanie inzulínu a poruchy metabolizmu glukózy.

Imunoglobulíny triedy IgM sú jednou z piatich štruktúrne a funkčne odlišných tried protilátok, ktoré sa tvoria v organizme ako prvé pri stretnutí s cudzou látkou alebo infekčným agensom. Zvýšené hodnoty IgM sú teda prejavom začínajúcej infekcie, akútneho ochorenia.

Imunoglobulíny triedy IgA sú jednou z piatich štruktúrne a funkčne odlišných tried protilátok, ktoré sa tvoria v organizme ako reakcia pri stretnutí s cudzou alebo netolerovanou látkou alebo infekčným agensom. Rozlišujeme sérový IgA (prítomný v krvi) a slizničný IgA (v slizniciach vývodov, najmä však tráviaceho, dýchacieho a močovo-pohlavného systému). Zvýšená hladina protilátok v triede IgA svedčí pre prebiehajúcu infekciu, reaktiváciu, alebo chronickú infekciu. Hraničné zvýšenie býva aj pri prekonanej infekcii alebo na začiatku reaktivácie.

Imunoglobulíny triedy IgG sú jednou z piatich štruktúrne a funkčne odlišných tried protilátok, ktoré sa tvoria v organizme ako reakcia pri stretnutí s cudzou alebo netolerovanou látkou alebo infekčným agensom.Zvýšená hladina protilátok v triede IgG svedčí pre prekonanú infekciu alebo začínajúcu reaktiváciu, ďalej pre prebiehajúcu infekciu, reaktiváciu, alebo chronickú infekciu.

IgE  (imunoglobulín E) je protilátka zo skupiny tzv. reagínov. U zdravého človeka sú jeho hladiny v krvi nízke. V organizme má selektívnu distribúciu, časť je viazaná regionálne – v lymfatických uzlinách, v dýchacom a v tráviacom systéme, a časť je viazaná na povrch mastocytov (žírne bunky) na slizniciach a v spojivách. V cytoplazme mastocytov sa nachádza veľké množstvo granúl. Pri kontakte IgE s antigénom (alergénom) dochádza k degranulácii mastocytov a k uvoľneniu aktívnych látok typu histamín, heparín, sérotonín. Zvýšené hladiny IgE v krvi nachádzame pri alergiách a parazitárnych infekciách. Pri podozrení na poruchy imunity sa hodnoty IgE posudzujú komplexne spolu s ostatnými triedami a podtriedami imunoglobulínov a s klinickým stavom pacienta.

Bielkoviny patria medzi látky, ktoré plnia v ľudskom tele obrovské množstvo dôležitých úloh: udržujú pH, prenášajú rôzne látky, informujú o výžive, zabezpečujú imunitu, zúčastňujú sa zrážania krvi, prispievajú k toku krvi udržiavaním tlaku, podporujú chemické reakcie ako enzýmy, tvoria aj zložku genetickej výbavy ako chromozómy. Miestom tvorby bielkovín je najmä pečeň, odstraňovanie bielkovín prebieha viacerými orgánmi: obličkami, tráviacim, dýchacím aj močovo-pohlavným systémom. Vyšetrenie celkových bielkovín z krvi poukazuje na zmenu zloženia bielkovín (vždy zapríčinenú chorobou) alebo na poruchy hospodárenia s vodou.

Glukóza (ľudovo označovaná aj ako cukor) je jednoduchý sacharid, ktorý má funkciu hlavného zdroja energie pre bunky. Dlhodobo zvýšené hladiny v krvi sa prejavujú aj zvýšenou náchylnosťou organizmu k opakovaným infekciám a zle sa hojacim ranám.  Hladinu glukózy v krvi (zvýšenie, zníženie) ovplyvňuje viacero hormónov.

Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Imunoglobulín M
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
Check
Imunoglobulín G
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
Check
Imunoglobulín A
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
Check
Imunoglobulín E
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
Check
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odber
Krv
6
cart icon Do košíka
Check
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Zinok
info

Zinok je minerál nevyhnutný v boji proti infekciám a na tvorbu buniek. Je nenahraditeľný pri hojení zranení, syntéze DNA a pre funkciu niektorých buniek. Vyskytuje sa takmer vo všetkých orgánoch, avšak najvyššiu koncentráciu má v hormóne inzulín, ktorý produkuje pankreas. Absorpc...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Elektroforéza bielkovín séra
info

Elektroforéza bielkovín je jednoduchá technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti paraproteínu. Bielkoviny sa na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-globulíny a gama-globulíny...

Zobraziť viac
Odber
Krv
19
cart icon Do košíka
Check
HbA1c
info

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká neenzymatickou reakciou medzi glukózou a hemoglobínom. Tvorí najväčší podiel glykovaných hemoglobínov. Glukóza sa pevne viaže na bielkovinové časti hemoglobínu červených krviniek. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykovaného...

Zobraziť viac
Odber
Krv
13
cart icon Do košíka
Check
Interleukín 6
info

Interleukín-6 (IL-6) je polypeptid zložený zo 184 aminokyselín, produkovaný rôznymi bunkami ľudského tela. Patrí medzi cytokíny, ktoré sa považujú za imunomodulačné činidlá, sú to humorálne signálne molekuly, ktorými medzi sebou komunikujú bunky imunitného systému. IL-6 pôsobí n...

Zobraziť viac
Odber
Krv
12,50
cart icon Do košíka
Check
C3 komplement
info
C3 komplement

Komplement C3 (C3 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 185 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α a ß spojených disulfidickou väzbou a je centrálnou zložkou komplementového systému (komplementu). Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodz...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
C4 komplement
info

Komplement C4 (C4 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 206 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α, ß a γ spojených disulfidickou väzbou. Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodzenej) imunity. Komplement tvorí sústava približne 30 sérovýc...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
IgG podtriedy
info

Podtriedy imunoglobulínu G, najbežnejšieho typu protilátky, sú IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, ktorých produkcia závisí od vlastností provokujúceho antigénu a líšia sa vlastnosťami ako prechod placentárnou bariérou (jediný z Ig má túto schopnosť), polčasom rozpadu, fixáciou komplementu,...

Zobraziť viac
Odber
Krv
23,20
cart icon Do košíka
Check
Moja Imunita PLUS
99,90
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky