Imunita
Ľudské telo je neustále vystavované veľkému množstvu cudzorodých látok – jednak z vonkajšieho prostredia, jednak vznikajúcich v metabolizme človeka. Úlohou imunitného systému je tieto škodlivé a cudzie látky identifikovať, zneškodniť, prípadne navodiť stav dlhodobej pamäte pri opakovanom stretnutí s týmto látkami pri minimálnom poškodení vlastného organizmu. Účinná obrana organizmu je nastavená v dvoch formách: bunkovú imunitu zabezpečujú rôzne typy bielych krviniek, humorálnu imunitu sprostredkúvajú rôzne typy látok, najčastejšie bielkovín. V súčasnosti predstavuje imunitný systém jeden z troch hlavných regulačných systémov ľudského tela (spolu s nervovým systémom a endokrinným systémom), ktoré si medzi sebou neustále vymieňajú informácie. Ponúkame vám 3 úrovne balíka Moja Imunita – Basic, Plus a Expert. Stav vašej imunity môžete pozitívne ovplyvňovať zdravou výživou (množstvom aj zložením), pravidelným primeraným pohybom, dostatkom spánku (spánok podporuje regeneračné a obranné mechanizmy v tele), otužovaním, primeranými hygienickými návykmi. Účinnú pomoc poskytuje aj očkovanie. Pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok pomáha predchádzať chronickým alebo civilizačným chorobám, ktoré z dlhodobého hľadiska tiež vedú k poruchám imunity. Ak nemáte žiadne zdravotné problémy, objednaním niektorého z variant balíka Moja Imunita (Basic, Plus alebo najkomplexnejší Expert) sa môžete presvedčiť o pripravenosti vášho organizmu na boj s infekčnými chorobami.
Počet parametrov
od 9
Odobraná vzorka
Krv
Čas do výsledkov
3 - 5 dní
Od 39,90

Význam testu

Objednaním niektorej varianty balíka Imunita (Basic, Plus, Expert) získate prehľad o najdôležitejších parametroch informujúcich o stave vašej imunity – či už bunkovej alebo humorálnej. Poznanie stavu vášho imunitného systému prostredníctvom laboratórnych testov vám pomôže včas odhaliť pravdepodobnú príčinu vašich problémov a ochrániť vás napríklad aj pred nadmerným neúčinným dlhodobým užívaním antibiotík, následným poškodením prirodzenej mikroflóry (črevný systém, pohlavný systém) s rozvojom ďalších problémov. Prípadne pomôže zvrátiť nepriaznivý trend nastavenia metabolizmu tela smerom k rozvoju napríklad nádorových ochorení.

Výskyt

Choroby imunitného systému nachádzame u každého tretieho človeka. Poruchy imunity môžu byť vrodené a získané. Vrodené (geneticky podmienené) poruchy tvoria 10 – 15 %, získané poruchy tvoria 85 – 90 % z imunitných ochorení. Približne 60 % porúch imunity predstavujú rôzne typy alergií. V súvislosti s narastaním znečisťovania životného prostredia naberajú poruchy imunity a imunitné ochorenia na význame.

Príznaky

opar, afty ústnej dutiny, vypadávanie vlasov, zhoršený stav nechtov, zvýšená náchylnosť na infekcie, zle hojace sa rany, prejavy porúch funkcie jednotlivých orgánov tela pri ich opakovaných zápaloch a infekciách (vrátane centrálneho nervového systému), zdĺhavý a ťažký priebeh infekcií, častejší výskyt lokálnych (napr. múčnivka v ústnej dutine) aj systémových mykotických infekcií, kožné problémy – vyrážky, ekzémy, svrbenie, úporné hnisanie pri ľahšom poranení, výskyt nádorových a reumatických ochorení v mladom veku, časovo obmedzený alebo trvalý výskyt problémov pri alergiách (slzenie, kýchanie, vodnatý výtok z nosa, kašeľ, poruchy dýchania, poruchy trávenia) podľa pretrvávania stimulu, zväčšené lymfatické uzliny, subfebrility (do 38 °C)

Náhľad
Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Imunoglobulín M
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunoglobulín G
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunoglobulín A
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunoglobulín E
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6
cart icon Do košíka
Interleukín 6
info

Interleukín-6 (IL-6) je polypeptid zložený zo 184 aminokyselín, produkovaný rôznymi bunkami ľudského tela. Patrí medzi cytokíny, ktoré sa považujú za imunomodulačné činidlá, sú to humorálne signálne molekuly, ktorými medzi sebou komunikujú bunky imunitného systému. IL-6 pôsobí n...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
12,50
cart icon Do košíka
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
IgG podtriedy
info

Podtriedy imunoglobulínu G, najbežnejšieho typu protilátky, sú IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, ktorých produkcia závisí od vlastností provokujúceho antigénu a líšia sa vlastnosťami ako prechod placentárnou bariérou (jediný z Ig má túto schopnosť), polčasom rozpadu, fixáciou komplementu,...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
23,20
cart icon Do košíka
Zinok
info

Zinok je minerál nevyhnutný v boji proti infekciám a na tvorbu buniek. Je nenahraditeľný pri hojení zranení, syntéze DNA a pre funkciu niektorých buniek. Vyskytuje sa takmer vo všetkých orgánoch, avšak najvyššiu koncentráciu má v hormóne inzulín, ktorý produkuje pankreas. Absorpc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Elektroforéza bielkovín séra
info

Elektroforéza bielkovín je jednoduchá technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti paraproteínu. Bielkoviny sa na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-globulíny a gama-globulíny...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
19
cart icon Do košíka
HbA1c
info

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká neenzymatickou reakciou medzi glukózou a hemoglobínom. Tvorí najväčší podiel glykovaných hemoglobínov. Glukóza sa pevne viaže na bielkovinové časti hemoglobínu červených krviniek. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykovaného...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
13
cart icon Do košíka
C3 komplement
info

Komplement C3 (C3 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 185 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α a ß spojených disulfidickou väzbou a je centrálnou zložkou komplementového systému (komplementu). Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodz...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
C4 komplement
info

Komplement C4 (C4 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 206 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α, ß a γ spojených disulfidickou väzbou. Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodzenej) imunity. Komplement tvorí sústava približne 30 sérovýc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kortizol
info

Kortizol, tzv. stresový hormón, je syntetizovaný v kôre nadobličiek. V prirodzenom prostredí sa vylučuje v reakcii na stres a pôsobí na obnovenie homeostázy, je nevyhnutný pre metabolizmus cukrov, zvyšuje odbúravanie bielkovín, podieľa sa na štiepení lipidov. Pomáha udržiavať no...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunofenotypizácia lymfocytov
info

IFELY (ImunoFEnotypizácia LYmfocytov) je vyšetrenie lymfocytov periférnej krvi s následným zhodnotením jednotlivých populácií a subpopulácií, metódou prietokovej cytometrie, kde po inkubácii krvi, bunky označené monoklonálnou protilátkou proti memránovým antigénom s naviazaným fl...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
56,80
cart icon Do košíka
Candida – mannan antigén
info

Candida mannan – antigén je cudzorodá látka schopná navodiť v organizme imunitnú odpoveď, stimuluje tvorbu protilátok. Protilátky antigén viažu a zneškodňujú. Glykoproteín mannan je antigén umiestnený na bunkovej stene kandidy, povrch antigénu je vysoko imunogénny a keď kandida ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
19
cart icon Do košíka
Candida - mannan protilátky IgM, IgA, IgG
info

Candida – mannan protilátky vznikajú ako humorálna a bunková odpoveď organizmu na prítomnosť kvasiniek. Glykoproteín mannan (Mn) je základnou zložkou bunkovej steny kvasiniek a jedným z hlavných antigénov, ktoré cirkulujú počas infekcie. Candida albicans patrí do ríše húb a čeľad...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex)
info

Protilátky proti vírusu Herpes simplex (HSV) typ 1 a 2 sú namierené proti vírusovým glykoproteínom. Inkubačná doba HSV typu 1 a 2, ktoré patria do skupiny DNA-vírusov, je 4-7 dní. Špecifické protilátky anti-HSV v triede IgM vznikajú ako včasná odpoveď organizmu na vniknutie víru...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
18,30
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky