Lepší výkon začína kvapkou krvi

Ak chcete zlepšiť svoj športový výkon, nemusíte potiť krv – stačí, ak ju budete správne analyzovať. Vyberte si z našich balíkov Šport, získajte dáta o svojej výkonnosti a trénujte ako vrcholoví športovci.

Vybrať si balík
Lucia Klocová
slovenská vrcholová atlétka
obrazok

Zvýšením hladiny železa

na optimálnu úroveň dokážete zvýšiť svoju VO2 max až o 9,3 %

obrazok

Nedostatok vitamínu D

narúša imunitu, regeneráciu svalstva a ohrozuje zdravie kostí

obrazok

Správny pomer testosterónu a kortizolu

má pozitívny efekt na tréning a zvyšuje výkonnosť

obrazok

Vysoké hodnoty kreatínkinázy

môžu poukazovať na nedostatočnú regeneráciu tela

ornament

Pravidelné sledovanie krvných parametrov ma dostalo do formy

Ani vrcholoví športovci sa nespoliehajú iba na tréning. Slovenská atlétka Lucia Klocová prispôsobuje svoju prípravu svojim krvným parametrom, vďaka ktorým môže pozorovať svoj organizmus, predvídať prichádzajúce problémy a zistiť, či je telo dostatočne oddýchnuté. Pravidelné merania jej tak umožňujú lepšie zvládať pohybovú záťaž a trénovať efektívnejšie.


Prečítajte si náš rozhovor, v ktorom nám
odhalila tajomstvá svojich úspechov

Cestu za lepším výkonom máte vždy pod kontrolou

graph
01

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

02

Objednáte si Športový balík a dohodnete si odber vzorky

03

Pohodlne získate prehľad, ako vaše telo reaguje na pohyb

04

Odhalíte problémy a zistíte, či telo po aktivite dostatočne regeneruje

05

Svoj tréning tak môžete prispôsobiť výsledkom a trénovať efektívnejšie

Náhľad
Testy
Testosterón
info

Testosterón (TST) je najdôležitejší zástupca androgénov, steroidný hormón produkovaný u mužov v Leydigových bunkách semenníkov, u žien vo vaječníkoch a v kôre nadobličiek. Prekurzorom testosterónu je progesterón a cholesterol. Produkciu a vylučovanie riadi hormón adenohypofýzy – ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Cholesterol
info

Cholesterol je látka steroidnej povahy a viaže sa na proteíny (apolipoproteíny) za tvorby lipoproteínov, ktoré sa delia podľa hustoty na 3 základné triedy (HDL, LDL, VLDL). Cholesterol je súčasťou bunkových membrán, kde stabilizuje ich štruktúru, zaisťuje permeabilitu a podieľa s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Močovina
info

Močovina je konečný produkt metabolizmu bielkovín. Vzniká v dôsledku odsunu odštiepeného dusíka z aminokyselín vo forme amoniaku, ktorý je toxický pre centrálny nervový systém, do pečene alebo obličiek. V pečeni prebieha močovinový cyklus a močovina je následne vyplavená do krvné...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
ALT
info

Alanínaminotransferáza (ALT) je enzým patriaci medzi aminotransferázy. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny. Nachádza sa takmer výlučne v cytoplazme pečeňových buniek, v menšej miere v obličkách, v srdcovom a kost...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
CK
info

Kreatinkináza (CK) je enzým, ktorý katalyzuje prenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatín v cytoplazme a mitochondriách. Pri nedostatku ATP prebieha reakcia opačným smerom. CK je dimér, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek označených M (muscle = sval) a B (brain = mozog)...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
6,90
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Horčík
info

Horčík (magnézium) je nenahraditeľný minerál všetkých živých organizmov a zohráva úlohu vo vyše 300 biochemických reakciách ľudského organizmu. Je druhý najdôležitejší katión v tele (po draslíku). Najväčšie zastúpenie má v kostiach, svaloch, tukovom tkanive, červených krvinkách a...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Celkové bielkoviny
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyselín a vyskytujú sa v rôznych u...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Bilirubín celkový
info

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu, najmä v slezine, asi 20 % pochádza z metabolizmu myoglobínu, kataláz a cytochrómov v rôznych tkanivách. Patrí medzi žlčové farbivá. Väčšina sa vylúči do čreva ako súčasť žlče. V krvnom obehu je ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Železo
info

Železo je stopový prvok, ktorý prijímame v potrave. Je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie organizmu, zúčastňuje sa pri transporte kyslíka, v oxidoredukčných dejoch a potrebný je aj pre funkciu mnohých enzýmov. Železo sa vstrebáva v tenkom čreve po uvoľn...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Imunoglobulín A
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Saturácia transferínu
info

Saturácia transferínu je výpočtový parameter, ktorý udáva pomer koncentrácie železa v sére a celkovej väzbovej kapacity železa, zväčša v percentách. Je komplexnejšou informáciou o dostatku alebo nedostatku železa ako samotná koncentrácia železa alebo väzbová kapacita železa. Zdra...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
12,90
cart icon Do košíka
Transferín
info

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje. Má baktericídny účinok, zvyš...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8
cart icon Do košíka
Kyselina močová
info

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou tofy. Väčšina kyseliny močovej...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Vápnik
info

Vápnik (Ca) je jedným z najdôležitejších minerálov v organizme. V tele tvorí približne 1,5 % celkovej hmotnosti, pričom 99 % je uložených v kostiach a zvyšok cirkuluje v krvi, z čoho je asi polovica voľná a metabolicky aktívna. Ca sa viaže na proteíny, predovšetkým albumín a v me...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
AST
info

AST, aspartátaminotransferáza, je enzým patriaci medzi aminotransferázy, katalyzuje prenos aminoskupiny medzi L-aspartátom a 2-oxoglutarátom. Uplatňuje sa aj v biosyntéze a katabolizme močoviny. Najväčšia aktivita je v srdcovom svale, kostrovom svale a v pečeni, kde je 75 % lokal...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
GGT
info

Gama-glutamyltransferáza (GMT, GGT) je kľúčový, membránovo viazaný enzým, ktorý zabezpečuje transport niektorých aminokyselín a peptidov cez bunkovú membránu z extracelulárnej tekutiny do buniek. Nachádza sa v bunkách, pre ktoré je typická sekrečná alebo zásobná činnosť, najmä v ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kortizol
info

Kortizol, tzv. stresový hormón, je syntetizovaný v kôre nadobličiek. V prirodzenom prostredí sa vylučuje v reakcii na stres a pôsobí na obnovenie homeostázy, je nevyhnutný pre metabolizmus cukrov, zvyšuje odbúravanie bielkovín, podieľa sa na štiepení lipidov. Pomáha udržiavať no...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
8,30
cart icon Do košíka
ASLO
info

ASLO (antistreptolyzín O) je bielkovina, protilátka tvorená proti cudziemu toxínu, antigénu, ktorý je súčasťou bunkovej steny beta-hemolytických streptokokov skupiny A, C, G (najmä Streptococcus pyogenes). Streptokokové infekcie patria k najčastejším infekciám horných dýchacích c...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
HDL cholesterol
info
HDL cholesterol

HDL cholesterol je lipoproteín s vysokou hustotou, vzniká v pečeni a tenkom čreve, na začiatku neobsahuje ani cholesterol ani estery cholesterolu. Najdôležitejšou jeho funkciou je vychytávať cholesterol povrchových membrán buniek tkanív, vrátane stien artérií, čím znižuje množstv...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
LDL cholesterol
info

LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou bohaté na cholesterol. Vznikajú v pečeni ako VLDL a po odovzdaní triacylglycerolov prechádzajú premenou na IDL a LDL. Na povrchu je alipoproteín apo B-100. Z plazmy sú vychytávané bunkami pečeňového parenchýmu. Hlavná funkcia LDL je transport ...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Zinok
info

Zinok je minerál nevyhnutný v boji proti infekciám a na tvorbu buniek. Je nenahraditeľný pri hojení zranení, syntéze DNA a pre funkciu niektorých buniek. Vyskytuje sa takmer vo všetkých orgánoch, avšak najvyššiu koncentráciu má v hormóne inzulín, ktorý produkuje pankreas. Absorpc...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
ALP
info

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzým hydroláza, ktorý ovplyvňuje metabolizmus makroenergetických fosfátových väzieb a pomáha pri transporte anorganických fosfátov cez bunkovú membránu. Prítomnosť sa viaže výhradne na cytoplazmatické membrány. Vyskytuje sa v kostných a pečeňových bu...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Albumín
info

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
SHBG
info

Globulín viažuci pohlavné hormóny (SHGB) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni a v bunkách semenníkov. Jeho hlavnou úlohou je viazať testosterón, dihydrotestosterón (DHT) a estradiol a transportovať ich do krvi ako biologicky neaktívne formy. U mužov je približne 45 – 65 % testo...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
5
cart icon Do košíka
Bilirubín konjugovaný
info

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu. Patrí medzi žlčové farbivá. V krvnom obehu je nerozpustný a informuje nás o vylučovacej schopnosti pečeňových buniek. Celkový bilirubín je viazaný na albumín a transportovaný do pečene, kde sa s...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Imunoglobulín E
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunoglobulín G
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Imunoglobulín M
info

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látky (antigény) a neutralizujú ic...

Zobraziť viac
Odobraná vzorka
Krv
9
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky