IgG podtriedy

Podtriedy imunoglobulínu G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Podtriedy imunoglobulínu G, najbežnejšieho typu protilátky, sú IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, ktorých produkcia závisí od vlastností provokujúceho antigénu a líšia sa vlastnosťami ako prechod placentárnou bariérou (jediný z Ig má túto schopnosť), polčasom rozpadu, fixáciou komplementu, väzbou na receptory. Celkový IgG ako hlavný imunoglobulín v krvi tvorí 70-80 % sérových imunoglobulínov. Molekuly IgG sú monoméry zložené z dvoch ľahkých reťazcov (kappa a lambda) a z dvoch ťažkých reťazcov (gama), produkované a uvoľňované plazmatickými B bunkami. Každý IgG má dve väzbové miesta pre antigén a prvoradá úloha je dlhodobé ochrana proti mikroorganizmom a priama neutralizácia toxínov. Vzájomné koncentračné zastúpenie podtried je charakteristické pre každého jednotlivca a je geneticky kontrolované, zvyčajne býva v poradí IgG1 > IgG2 > IgG3 > IgG4, s percentuálnym zastúpením IgG1 60 – 70 %, IgG2 14 – 20 %, IgG3 4 – 8 % a IgG4 2 – 6 %. Pri deficite je nesmierne dôležitá interpretácia s ohľadom na vek, klinický stav, ako aj na schopnosť jedinca produkovať špecifické protilátky v reakcii na podávané vakcíny. Jednotlivé IgG podtriedy rozdielne reagujú s rôznymi typmi antigénu. Protilátky proti bakteriálnym a vírusovým proteínom, ktoré vyvolávajú T-dependentnú odpoveď, sú tvorené všetkými štyrmi triedami, prevažujú však IgG1 niekedy v kombinácii s IgG3. IgG3 sú najefektívnejšie protilátky pri neutralizácii vírusu. IgG4, podobne ako protilátky IgE, majú schopnosť viazať sa na receptory žírnych buniek, preto môžu špecifické IgG4 blokovať IgE reakciu a ich stanovenie je možné využiť na kontrolu efektu alergénovej imunoterapie. Ich tvorba nastáva po stimulácii komplexnejšími antigénnymi štruktúrami ako parazity, zložky potravín alebo hadí jed. U detí je najčastejší imunodeficit podtriedy IgG2, u dospelých IgG3. IgG4 deficit je zvyčajne sprevádzaný IgG2 deficitom. Selektívny deficit IgG1 je zriedkavý. Deficit jednotlivých podtried IgG nemusí byť sprevádzaný klinickými príznakmi.
Odobraná vzorka
Krv
23,20

Test sa odporúča pri zvýšenej náchylnosti k infekciám; pri chronických infekciách; pri opakovaných infekciách dolných dýchacích ciest; zápaloch prínosových dutín alebo stredného ucha  (najmä bakteriálnych); najmä pri náleze normálnych, respektíve ľahko znížených, hladín celkového IgG; pri autoimunitných ochoreniach; pri problémoch sprevádzaných neurologickými a črevnými syndrómami; pri zistenej hypo- ale aj hypergamaglobulinémii; pri cirhóze pečene. Klinické príznaky sú závislé od typu podtriedy IgG.

Podrobnosti

Odobraná vzorka
Krv
Obsiahnuté vyšetrenia
S-IgG podtrieda 1, S-IgG podtrieda 3, S-IgG podtrieda 2, S-IgG podtrieda 4
Termín dodania výsledku do (prac. dní)
3

Obsiahnuté aj v týchto balíkoch

IgG podtriedy
23,20
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok