Hmotnosť
Hmotnosť, často hovorovo označovaná aj váha, je fyzikálnou veličinou, ktorá sa u človeka bežne meria v kilogramoch. Na jej hodnotu vplýva životný štýl jedinca, charakter metabolizmu a genetická výbava, ktoré ovplyvňujú objem svalov, kostí, tuku a vody v organizme. Výpočet indexu telesnej hmotnosti (tzv. BMI – hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch) umožňuje určiť poruchu hmotnosti podľa kategórií určených Svetovou zdravotníckou organizáciou. Balík Hmotnosť (BASIC, PLUS, EXPERT) obsahuje súbor testov nápomocných pre prevenciu či diagnostiku porúch telesnej hmotnosti. Optimálna telesná hmotnosť predstavuje okrem estetického faktora aj faktor zdravotný. Zmena telesnej hmotnosti v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie znamená aj aktivovaný hormonálny, imunitný a nervový systém a pri dlhom trvaní vedie k poruchám metabolizmu cukrov, tukov, bielkovín a k rozvoju viacerých ochorení, cukrovku, choroby srdca a rakovinu nevynímajúc. KONKRÉTNU PONUKU BALÍKOV NÁJDETE NIŽŠIE.
Počet parametrov
Od 13
Odber
Krv Moč
Čas do výsledkov
1 - 2 dni
Od 42,90

Význam testovania

Zmenu telesnej hmotnosti si človek najčastejšie uvedomí pri nákupe oblečenia, keď musí nedobrovoľne kúpiť inú konfekčnú veľkosť, než na akú bol zvyknutý. Zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti nemusí nevyhnutne znamenať prítomnosť choroby – proces vedúci od metabolických zmien spôsobujúcich zmeny váhy až ku klinicky jasnému ochoreniu trvá vo väčšine prípadov aj niekoľko rokov, počas ktorých sa ľudské telo prispôsobuje na tieto nové, žiaľ, nefyziologické podmienky. Balík Hmotnosť (BASIC, PLUS, EXPERT) predstavuje účinný spôsob, ako v prípade vašej zmenenej telesnej hmotnosti prerušiť reťaz procesov smerujúcich k vývoju najmä civilizačných ochorení a postupne naštartovať ozdravné procesy.

Výskyt

65 % svetovej populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabíjajú viac ľudí ako podváha. Obezita alarmujúco stúpa aj u detí, celosvetovo bolo v roku 2013 až 42 miliónov detí predškolského veku s nadváhou. Za obéznych sa na Slovensku považuje 25,4 % (približne 1,4 milióna) ľudí.

Príznaky

nadváha, obezita: znížená pohyblivosť, bolesti chrbta a kĺbov, kŕčové žily a opuchy dolných končatín, poruchy dýchania, poruchy trávenia a zápcha, pocit zavadzania pod pravým rebrovým oblúkom, nižšia tolerancia k námahe (pri práci v záhrade, chôdzi do kopca),  občasné bolesti na hrudi (anginózne), búšenie srdca, strie dolnej časti brucha, na zadku a stehnách, zvýšené potenie, zvýšená spavosť

podváha: nižšia tolerancia k námahe (pri práci v záhrade, chôdzi do kopca), slabosť, únava, búšenie srdca, opuchy rôznych častí tela, závraty, poruchy spánku

Náhľad
Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Albumín
info

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Fruktozamín
info

Fruktozamín je glykozylovaná bielkovina nezávislá od inzulínu. Pokiaľ je v krvi určitý čas zvýšená hladina glukózy, potom sa jej molekuly naviažu na krvné bielkoviny, najmä na hlavnú bielkovinu krvi albumín. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykozylovaných biel...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
ALT
info

Alanínaminotransferáza (ALT) je enzým patriaci medzi aminotransferázy. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny. Nachádza sa takmer výlučne v cytoplazme pečeňových buniek, v menšej miere v obličkách, v srdcovom a kost...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Triacylglyceroly
info

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšok pri nízkom výdaji energie pr...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
HDL cholesterol
info

HDL cholesterol je lipoproteín s vysokou hustotou, vzniká v pečeni a tenkom čreve, na začiatku neobsahuje ani cholesterol ani estery cholesterolu. Najdôležitejšou jeho funkciou je vychytávať cholesterol povrchových membrán buniek tkanív, vrátane stien artérií, čím znižuje množstv...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Aterogénny index plazmy
info

Aterogénny index plazmy AIP (výpočet) slúži na posúdenie kardiovaskulárneho (KV) rizika u chorých s centrálnou obezitou alebo s metabolickým syndrómom. Je veľmi dobrým markerom na odhad KV rizika u týchto pacientov. AIP sa využíva pri objektivizácii preaterosklerotického obdobia ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9,80
cart icon Do košíka
Inzulín
info

Inzulín je peptidový hormón, ktorý reguluje energetický metabolizmus. Syntetizuje sa ako preproinzulín, z ktorého vzniká proinzulín a ukladá sa v sekrečných granulách B-buniek Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Pri premene proinzulínu na inzulín sa z mol...

Zobraziť viac
Odber
Krv
20
cart icon Do košíka
Index inzulínovej rezistencie
info

Inzulínová rezistencia (IR) je označenie stavu, kedy bunky periférneho tkaniva nereagujú na účinky inzulínu. Znížená citlivosť buniek na účinok inzulínu bráni v prenose glukózy z krvi do buniek, čo vedie k zvýšeniu glukózy v krvi. Pankreas na tento stav reaguje zvýšenou produkcio...

Zobraziť viac
Odber
Krv
24,90
cart icon Do košíka
Fibrinogén
info

Fibrinogén je plazmatický glykoproteín produkovaný v pečeni. Nachádza sa v alfa-granulách krvných doštičiek. Je to proteín akútnej fázy a koagulačný faktor I, prekurzor fibrínu. Zodpovedá za zrážanie krvi. Pri poškodení cievnej steny alebo poškodení tkaniva nastáva proces hemostá...

Zobraziť viac
Odber
Krv
5,50
cart icon Do košíka
Chemické vyšetrenie moču
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, bilir...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Močovina
info

Močovina je konečný produkt metabolizmu bielkovín. Vzniká v dôsledku odsunu odštiepeného dusíka z aminokyselín vo forme amoniaku, ktorý je toxický pre centrálny nervový systém, do pečene alebo obličiek. V pečeni prebieha močovinový cyklus a močovina je následne vyplavená do krvné...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kyselina močová
info

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou tofy. Väčšina kyseliny močovej...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Bilirubín celkový
info

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu, najmä v slezine, asi 20 % pochádza z metabolizmu myoglobínu, kataláz a cytochrómov v rôznych tkanivách. Patrí medzi žlčové farbivá. Väčšina sa vylúči do čreva ako súčasť žlče. V krvnom obehu je ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
ALP
info

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzým hydroláza, ktorý ovplyvňuje metabolizmus makroenergetických fosfátových väzieb a pomáha pri transporte anorganických fosfátov cez bunkovú membránu. Prítomnosť sa viaže výhradne na cytoplazmatické membrány. Vyskytuje sa v kostných a pečeňových bu...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odber
Krv
6
cart icon Do košíka
Vitamín D
info

Vitamín D (kalciferol) je dôležitý, v tuku rozpustný vitamín, nevyhnutný pre správny rast a vývoj kostí a zubov a zohráva úlohu aj pri ďalších dôležitých funkciách ľudského organizmu. Existujú 2 základné formy vitamínu D: vitamín D2 (ergokalciferol), ktorý pochádza z rastlinnej s...

Zobraziť viac
Odber
Krv
15
cart icon Do košíka
TSH - hormón štítnej žľazy
info

TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom alfa-podjednotka je totožná s alfa-podjednotkou FSH, LH a hCG a beta–podjednotka je pre tento hormón špecifická biologicky aj imunologicky. TSH je hormón predného laloka hypofýzy a sti...

Zobraziť viac
Odber
Krv
9
cart icon Do košíka
HbA1c
info

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká neenzymatickou reakciou medzi glukózou a hemoglobínom. Tvorí najväčší podiel glykovaných hemoglobínov. Glukóza sa pevne viaže na bielkovinové časti hemoglobínu červených krviniek. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykovaného...

Zobraziť viac
Odber
Krv
13
cart icon Do košíka
Cholínesteráza
info

Cholínesteráza/pseudocholínesteráza/cholínesteráza II (CHE) je enzým štiepiaci estery cholínu, ktorý vzniká v ribozómoch pečeňových buniek a je secernovaný do krvi. Polčas CHE je 12 – 14 dní. Biologická funkcia nie je presne známa, slúži ako ďalší ukazovateľ funkcie pečene, tvorb...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Cholesterol
info

Cholesterol je látka steroidnej povahy a viaže sa na proteíny (apolipoproteíny) za tvorby lipoproteínov, ktoré sa delia podľa hustoty na 3 základné triedy (HDL, LDL, VLDL). Cholesterol je súčasťou bunkových membrán, kde stabilizuje ich štruktúru, zaisťuje permeabilitu a podieľa s...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
LDL cholesterol
info

LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou bohaté na cholesterol. Vznikajú v pečeni ako VLDL a po odovzdaní triacylglycerolov prechádzajú premenou na IDL a LDL. Na povrchu je alipoproteín apo B-100. Z plazmy sú vychytávané bunkami pečeňového parenchýmu. Hlavná funkcia LDL je transport ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Estradiol
info

Estradiol je hlavný ženský pohlavný hormón produkovaný najmä vaječníkmi. Je viazaný v plazme na globulín viažuci pohlavný hormón (SHBG). U mužov je produkcia sústredená v tkanive semenníkov a v nadobličkách. Estradiol patrí do skupiny estrogénov – steroidných hormónov, ktoré kon...

Zobraziť viac
Odber
Krv
5
cart icon Do košíka
Testosterón
info

Testosterón (TST) je najdôležitejší zástupca androgénov, steroidný hormón produkovaný u mužov v Leydigových bunkách semenníkov, u žien vo vaječníkoch a v kôre nadobličiek. Prekurzorom testosterónu je progesterón a cholesterol. Produkciu a vylučovanie riadi hormón adenohypofýzy – ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kortizol
info

Kortizol, tzv. stresový hormón, je syntetizovaný v kôre nadobličiek. V prirodzenom prostredí sa vylučuje v reakcii na stres a pôsobí na obnovenie homeostázy, je nevyhnutný pre metabolizmus cukrov, zvyšuje odbúravanie bielkovín, podieľa sa na štiepení lipidov. Pomáha udržiavať no...

Zobraziť viac
Odber
Krv
8,30
cart icon Do košíka
Homocysteín
info

Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa v malom množstve vyskytuje vo všetkých bunkách nášho tela. V plazme cirkuluje viazaný na bielkoviny v oxidovanej forme. Jeho hladina úzko súvisí s vitamínmi B6, B12 a B9, ktoré sú zodpovedné za jeho spracovanie. Vzniká z metionínu, ktorý je ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
18,50
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky