Diabetes
Diabetes mellitus je označenie pre skupinu metabolických ochorení, ktoré sa vyznačujú zvýšenou hladinou cukru v krvi. Ak sú nediagnostikované a neliečené, spôsobujú poruchy metabolizmu aj tukov a bielkovín, rozvrat minerálov a vedú k zdravotným komplikáciám, až k zlyhaniu orgánov. Balík testov Diabetes prispieva k diagnostike tohto ochorenia, respektíve upozorňuje na rizikový životný štýl, ktorý po určitom čase vedie k tomuto ochoreniu. V súčasnosti patrí diabetes mellitus k najzávažnejším poruchám látkovej premeny. Ohrozuje všetky vekové kategórie bez rozdielu. Zasahuje do mnohých medicínskych oblastí. Relatívne jednoduchá diagnostika a dostupná liečba vytvárajú predpoklady na zníženie výskytu cukrovky v populácii, najmä foriem s komplikáciami. Určeniu diagnózy napomáhajú laboratórne vyšetrenia, ktoré obsahuje balík testov Diabetes. KONKRÉTNU PONUKU BALÍKOV NÁJDETE NIŽŠIE.
Počet parametrov
Od 7
Odber
Krv Moč
Čas do výsledkov
1 - 2 dni
Od 42,90

Význam testovania

Diabetes mellitus, cukrovka alebo cukrová úplavica sú rôzne označenia pre tú istú skupinu metabolických ochorení so zvýšenou hladinou cukru v krvi. Príčinou sú poruchy inzulínu – jeho vylučovania a/alebo jeho účinku. Podľa príčiny rozlišujeme konkrétne typy diabetes mellitus. Ochorenie sa môže prejaviť v každom veku. Dlhodobo vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje postupné poškodenie krvných ciev a nervov, čo vedie k závažným zdravotným komplikáciám alebo až k zlyhaniu orgánov, najmä očí, obličiek a srdca.

Výskyt

V súčasnosti má diabetes mellitus 425 miliónov dospelých ľudí celosvetovo, čiže ochorenie postihuje každého 11. človeka. Odhad je, že asi  212 miliónov ľudí ešte stále nie je diagnostikovaných. Cukrovku 1. typu má až 1 milión detí a adolescentov. Zvýšená hladina cukru v krvi sa objaví v každom 6. tehotenstve.

Príznaky

časté močenie, smäd, neodôvodnené potenie, nevoľnosť a pocity na odpadnutie, pomalé hojenie rán, tras rúk, hlad, slabosť, zmena hmotnosti

Náhľad
Testy
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Cholesterol
info

Cholesterol je látka steroidnej povahy a viaže sa na proteíny (apolipoproteíny) za tvorby lipoproteínov, ktoré sa delia podľa hustoty na 3 základné triedy (HDL, LDL, VLDL). Cholesterol je súčasťou bunkových membrán, kde stabilizuje ich štruktúru, zaisťuje permeabilitu a podieľa s...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Inzulín
info

Inzulín je peptidový hormón, ktorý reguluje energetický metabolizmus. Syntetizuje sa ako preproinzulín, z ktorého vzniká proinzulín a ukladá sa v sekrečných granulách B-buniek Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Pri premene proinzulínu na inzulín sa z mol...

Zobraziť viac
Odber
Krv
20
cart icon Do košíka
Index inzulínovej rezistencie
info

Inzulínová rezistencia (IR) je označenie stavu, kedy bunky periférneho tkaniva nereagujú na účinky inzulínu. Znížená citlivosť buniek na účinok inzulínu bráni v prenose glukózy z krvi do buniek, čo vedie k zvýšeniu glukózy v krvi. Pankreas na tento stav reaguje zvýšenou produkcio...

Zobraziť viac
Odber
Krv
24,90
cart icon Do košíka
HbA1c
info

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká neenzymatickou reakciou medzi glukózou a hemoglobínom. Tvorí najväčší podiel glykovaných hemoglobínov. Glukóza sa pevne viaže na bielkovinové časti hemoglobínu červených krviniek. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, tým viac glykovaného...

Zobraziť viac
Odber
Krv
13
cart icon Do košíka
Mikroalbumínúria
info

Albumín je hlavná, veľkosťou malá bielkovina krvnej plazmy, tvorí 55-65 % celkových plazmatických bielkovín a neobsahuje sacharidovú zložku, pomáha udržiavať stabilné vnútorné prostredie. Vzhľadom na veľkosť molekuly (molekulová hmotnosť 67 kDa) je veľmi dobrým ukazovateľom funkc...

Zobraziť viac
Odber
Moč
5
cart icon Do košíka
Cystatín C
info

Cystatín C je nízkomolekulárna bielkovina prítomná vo všetkých ľudských jadrových bunkách a patrí do skupiny inhibítorov cysteínových proteáz. Jeho produkcia je približne vo veku 1 – 50 rokov konštantná. Hladina v krvi nie je ovplyvnená ani veľkosťou svalovej hmoty, ani pohlavím ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
8,30
cart icon Do košíka
GF z cystatínu C
info

Glomerulárna filtrácia (GF) je najlepší celkový ukazovateľ činnosti obličiek. Tvorí prvý krok k tvorbe moču. Je to proces, pri ktorom dochádza k ultrafiltrácii plazmy na úrovni glomerulárnej membrány obličiek. V súčasnosti sa preferuje odhad GF bez potreby zberu moču. Minimálne z...

Zobraziť viac
Odber
Krv
8,30
cart icon Do košíka
Kyselina močová
info

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou tofy. Väčšina kyseliny močovej...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Sodík
info

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a svalová funkcia). Spolu s ďalším...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Draslík
info

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa nachádza vo vnútri buniek a jeh...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Triacylglyceroly
info

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšok pri nízkom výdaji energie pr...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
HDL cholesterol
info

HDL cholesterol je lipoproteín s vysokou hustotou, vzniká v pečeni a tenkom čreve, na začiatku neobsahuje ani cholesterol ani estery cholesterolu. Najdôležitejšou jeho funkciou je vychytávať cholesterol povrchových membrán buniek tkanív, vrátane stien artérií, čím znižuje množstv...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
LDL cholesterol
info

LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou bohaté na cholesterol. Vznikajú v pečeni ako VLDL a po odovzdaní triacylglycerolov prechádzajú premenou na IDL a LDL. Na povrchu je alipoproteín apo B-100. Z plazmy sú vychytávané bunkami pečeňového parenchýmu. Hlavná funkcia LDL je transport ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
C-peptid
info

C-peptid je spojovacia bielkovina v molekule proinzulínu. Je nezávislý od podania exogénneho inzulínu a neinterferuje s autoprotilátkami, preto je vhodný na sledovanie vlastnej produkcie inzulínu beta-bunkami pankreasu. Vysoká hladina koreluje s vysokou hladinou cukru v krvi pri ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
6,60
cart icon Do košíka
Fibrinogén
info

Fibrinogén je plazmatický glykoproteín produkovaný v pečeni. Nachádza sa v alfa-granulách krvných doštičiek. Je to proteín akútnej fázy a koagulačný faktor I, prekurzor fibrínu. Zodpovedá za zrážanie krvi. Pri poškodení cievnej steny alebo poškodení tkaniva nastáva proces hemostá...

Zobraziť viac
Odber
Krv
5,50
cart icon Do košíka
Kreatinín v moči
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt vytvorený svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Tvorba kreatinínu v organizme je pomerne konštantná. Odbúravanie kreatinínu z krvného obehu zabezpečujú obličky, ktoré ho z krvi takmer všetok...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Index albumín/kreatinín
info

Index albumín/kreatinín (IAK) (ACR – albumin/creatinin ratio) je výpočet, ktorý slúži na posúdenie stavu glomerulárneho aparátu obličiek. Nakoľko je albumín malá molekula, je citlivým ukazovateľom cievneho poškodenia a do moču sa filtruje ako jedna z prvých bielkovín. Výpočet nie...

Zobraziť viac
Odber
Moč
9,80
cart icon Do košíka
Chemické vyšetrenie moču
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, bilir...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Močový sediment
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súčasti, t. j. predovšetkým bunky:...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Anti GAD protilátky
info
Anti GAD protilátky

GAD (glutamát dekarboxyláza alebo dekarboxyláza kyseliny glutámovej) je enzým, ktorý urýchľuje odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny kyseliny glutámovej za tvorby inhibičného neurotransmitera, kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Protilátky proti dekarboxyláze kyseli...

Zobraziť viac
Odber
Krv
10
cart icon Do košíka
Autoprotilátky proti inzulínu
info

Autoprotilátky proti inzulínu sú diagnosticky prínosné pri definovaní typu diabetu, pri klinickej manifestácii sa vyskytujú až u 90 % chorých a z hľadiska prognózy rozvoja diabetu 1. typu sú prítomné v krvi v nízkych titroch aj pred klinickým začiatkom ochorenia. Ich najvyšší výs...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Protilátky proti tyrozínfosfatáze
info

Protilátky proti tyrozínfosfatáze, IA-2 (transmembránové tyrozínfosfatázy β-buniek pankreasu) je bielkovina z rodiny proteínov s tyrozín-fosfatázovou aktivitou a plní úlohu pri vnútrobunkovom prenose signálu. Ich hlavný výskyt je v beta bunkách pankreasu, ale aj v neuroendokrinný...

Zobraziť viac
Odber
Krv
15
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky