Brucho
Už drobná bolesť brucha prináša do nášho života aspoň toľko obáv, koľko môže mať prejavov alebo príčin. Aj keď nemusí ísť nevyhnutne o črevnú chrípku, zápal slepého čreva, cirhózu pečene alebo iné závažné ochorenie, je správne príznaky problémov v oblasti brucha nepodceňovať a dať sa pohodlne vyšetriť. Problémy v oblasti brucha vo veľkej miere ovplyvňujú kvalitu života. Balík Brucho obsahuje testy, ktoré môžu byť nápomocné v odhalení príčiny vašich ťažkostí. Testy môžu ukázať, že ste mimo ohrozenia, alebo, naopak, naznačiť, že treba navštíviť lekára. Prípadnú následnú liečbu je nevyhnutné riešiť s odborníkom, pretože aj za miernym brušným diskomfortom sa môžu ukrývať ochorenia, ktoré sa v priebehu minút dokážu zvrtnúť na ohrozenie života.
Počet parametrov
54
Odber
KrvMoč
Čas do výsledkov
2 dni
42,90

Význam testovania

Chorobné procesy v oblasti brucha sa najčastejšie prejavujú ako bolesť, poruchy trávenia a pocit tlaku alebo hmatateľný útvar na neobvyklom mieste. Bolesť má pre ľudské telo dôležitú informačnú hodnotu (varovný signál, ale aj lokalizácia zdroja problémov). Bolesť brucha môže byť rôznej intenzity (subjektívne pociťovanie bolesti závisí od prahu individuálnej znášanlivosti) a kvality, môže prísť náhle, ale sa aj postupne zvyšovať a pretrvávať dlhodobo, alebo byť spojená s konkrétnym jedlom, pohybom alebo polohou tela. Pôvod môže mať v problémoch s chrbticou, v prechladnutí, v ochorení obličiek, zápale močových ciest, strese, neznášanlivosti liekov alebo chorôb pohlavných orgánov (prostaty u mužov, vaječníkov a maternice u žien), najčastejšie je však zdrojom bolestí brucha tráviaci systém.

Výskyt

Existuje predpoklad, že 20 % dospelej populácie má žlčové kamene a 25 – 33 % má nealkoholovú tukovú chorobu pečene. V 75 % prípadov je príčinou vredov bakteriálna infekcia - u 10 – 20 % pacientov so zápalom žalúdočnej sliznice sa vyvíjajú vredy s krvácaním a 4 % prechádzajú do rakoviny. Medzi päť najčastejších ochorení tráviaceho traktu s nutnou hospitalizáciou patrí aj akútna pankreatitída.

Príznaky

pocit tlaku alebo „ťažoby“ v oblasti brušnej dutiny, bolesti brucha rôznej intenzity a kvality, zvýšená plynatosť alebo, naopak, zastavený odchod vetrov, pocit na zvracanie, pálenie záhy, nechuť do jedla, úbytok na váhe, žlté sfarbenie očí a kože, zmeny farby moču a stolice, svrbenie pokožky, pocit únavy, nadmerné potenie, subfebrility (do 38 °C) alebo horúčka.

Podrobnosti

Krvný obraz s diferenciálom umožňuje odhaliť anémiu a tým zhoršené zásobenie tkanív kyslíkom, infekciu či poruchu imunitného systému a vysloviť podozrenie na poruchy zrážania krvi a riziko vzniku krvných zrazenín.

Glukóza (ľudovo označovaná aj ako cukor) je jednoduchý sacharid, ktorý má funkciu hlavného zdroja energie pre bunky. Pri ochorení diabetes mellitus sa glukóza nevie dostať dovnútra buniek (bunky hladujú). Hladinu glukózy v krvi (zvýšenie, zníženie) ovplyvňuje viacero hormónov.

Kreatinín je ovplyvnený vekom, pohlavím, stravou, metabolizmom svalov, ale aj funkciou obličiek. Je produkovaný pomerne stabilnou rýchlosťou v závislosti od stavu svalovej hmoty. Vyšetrením jeho hladiny v krvi sa dá predpokladať poškodenie obličiek.

Celkový bilirubín (Bi) je žlto-oranžové farbivo a produkt metabolizmu hému (obsahuje železo), ktorý nachádzame v  červených krvinkách, ale aj v mnohých bielkovinách (ako myoglobín, peroxidáza, cytochrómy). Bilirubín a jeho metabolity sa produkujú denne v slezine, pečeni a v kostnej dreni a spôsobujú typické zafarbenie žlče, stolice a moču. Patologické hladiny bilirubínu nachádzame pri chorobách červených krviniek, sleziny, pečene, žlčníka a žlčových ciest, srdca, infekčných ochoreniach, nádoroch a metastázach. Pri nadmernom množstve bilirubínu v organizme pozorujeme žlté zafarbenie kože a slizníc, žltačku (ikterus).

ALT (alanínaminotransferáza) je enzým prítomný vo vnútri buniek (v cytoplazme) viacerých tkanív. Je dôležitý pre tvorbu aj odbúravanie aminokyselín, a teda aj pre metabolizmus dusíka, ale význam má aj pre metabolizmus glukózy. Pre správnu funkciu potrebuje tento enzým derivát vitamínu B6. Zvýšenú aktivitu ALT v krvi nachádzame pri narušení celistvosti buniek (najmä pečene a červených krviniek).

AST (aspartátaminotransferáza) je enzým nachádzajúci sa vo vnútri buniek, a to: v cytoplazme (60 %) a v mitochondriách (40 %). Jeho najväčšia aktivita je v srdci, pečeni a v kostrovom svalstve. Pri narušení celistvosti buniek sa uvoľňuje do krvného obehu. Index AST/ALT (deRitisov index) vyšší ako 0,7 svedčí pre závažnejšie ochorenie (výrazné poškodenie buniek), pri ktorom sa do krvného obehu uvoľní aj množstvo AST prítomné v mitochondriách.

GGT (v literatúre aj ako GMT) je gamaglutamyltransferáza, enzým s najvyššou koncentráciou v pečeni. V pečeňovej bunke je umiestnený blízko povrchu (membrány), preto sa ako jeden z prvých uvoľňuje pri poruchách pečene a žlčových ciest (napr. aj v dôsledku poškodenia liekmi či alkoholom).

ALP (alkalická fosfatáza) je enzým, ktorý sa nachádza v membránach buniek, v dôsledku čoho funkčne súvisí s aktívnym transportom látok. V ľudskom organizme sa nachádza v pečeni, kostiach, čreve, obličkách, leukocytoch a v placente vo forme izoenzýmov. Je citlivým ukazovateľom intra- alebo extrahepatálnej cholestázy (hromadenia žlče), ktoré sprevádza svrbenie (spôsobené žlčovými kyselinami). Hladiny ALP sa vyšetrujú pri chorobách pečene, žlčníka a žlčových ciest a pri chorobách kostí.

Amyláza (AMS)  je enzým, ktorý sa vylučuje z podžalúdkovej žľazy (pankreasu), zo slinných žliaz a z výstelky vajcovodov do priesvitu vývodov, z ktorých prestupuje do krvného obehu. Keďže má malú molekulovú hmotnosť, filtruje sa v obličkách a prestupuje aj do moču, čo sa využíva aj diagnosticky. Hladiny amylázy sa vyšetrujú pri chorobách pankreasu, náhlych brušných príhodách, chorobách slinných žliaz a niektorých nádoroch (bola popísaná ektopická tvorba amylázy, napr. v bronchogénnom karcinóme).

Lipáza je enzým, ktorý sa tvorí v pankrease (až 35-krát viac než v iných orgánoch), v tenkom čreve, v cievach a v adipocytoch tukového tkaniva. Na rozdiel od amylázy neprestupuje do moču, v krvnom obehu zostáva dlhšie, a preto sa považuje za citlivejší ukazovateľ porúch pankreasu než amyláza. Hladiny lipázy sa vyšetrujú pri chorobách pankreasu a náhlych brušných príhodách.

CRP (C-reaktívny proteín) je bielkovina zo skupiny pentraxínov (tvorené 5 podjednotkami) viažucich vápnik. Syntetizuje sa v pečeni po stimulácii interleukínom 6. Názov tohto parametra bol odvodený od jeho schopnosti reagovať s polysacharidom C baktérie Streptococcus pneumoniae. C-reaktívny proteín je jedným z proteínov akútnej fázy, ktorého hladina v krvi stúpa ako nešpecifická odpoveď na infekčný alebo neinfekčný zápalový proces. Senzitivitou, ako aj rýchlosťou tvorby pri zápale je s ním porovnateľný iba sérový amyloid A (viskozita plazmy ani sedimentácia červených krviniek nemajú taký informačný potenciál ani dynamiku ako CRP). Viaže sa na zvyšky z rozpadnutých buniek (na bielkoviny, na fragmenty nukleových kyselín), čím urýchľuje ich odstraňovanie a zabraňuje tak tvorbe autoprotilátok. Má schopnosť aktivovať komplementový systém klasickou aj alternatívnou cestou. Pôsobí aj na krvné doštičky (metabolizmus prostaglandínov). Je to zápalový marker, ktorého hladiny sa pri akútnom bakteriálnom zápale (v závislosti od infekčnej nálože) zvyšujú rádovo v desiatkach násobkov v porovnaní s vírusovým zápalom alebo so stavmi bez zápalu, čo sa využíva na rozlíšenie vírusových a bakteriálnych infekcií a na stanovenie, či je vhodné indikovať liečbu antibiotikami. Vyšetrenie dvoch a viacerých hodnôt CRP v sére v časovom odstupe umožňuje zhodnotiť úspešnosť terapie. Hodnota CRP, vzhľadom na jeho nešpecifickosť, musí byť interpretovaná spolu s výsledkami iných laboratórnych vyšetrení alebo s klinickým nálezom u pacienta. CRP je spolu s interleukínom 6 markerom aj chronického zápalu ciev nízkeho stupňa (z angl. LGI), ktorý tvorí základ väčšiny dnešných civilizačných ochorení.

Základná chemická analýza moču sa zameriava na vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču. Zahŕňa kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, cukru, ketolátok, bilirubínu, urobilinogénu, dusitanov, hemoglobínu a leukocytov. Má význam pre posúdenie funkcie obličiek a množstva filtrovaných látok.

Močový sediment poskytuje pohľad na organické a anorganické súčasti moču.

Celkové bielkoviny v moči (proteinúria) majú význam v diferenciálnej diagnostike poškodenia obličiek chorobným procesom (napr. zápalom, nádorom), na sledovanie vývoja proteinúrie v dlhodobom horizonte u diagnostikovaných ochorení obličiek a tiež na sledovanie terapeutického efektu u liečených pacientov (prejavom účinnej liečby je pokles proteinúrie).

Anti Helicobacter pylori IgA, IgM, IgG je vyšetrenie protilátok proti baktérii Helicobacter pylori, ide teda o nepriamu diagnostiku. Vyšetrenie je vhodné na vyhľadávanie infekcie a reinfekcie a je určené na dôkaz infekcie Helicobacter pylori pri chronickej gastritíde, gastroduodenálnych vredoch, dyspepsiách a zhubných nádoroch žalúdka. Špecificita testu vyšetrenia protilátok triedy IgG je 90 %. Výsledok analýzy informuje o kontakte s H. pylori. Má význam u novoinfikovaných pacientov, vyšetrenie nie je vhodné na monitorovanie liečby. Vysoká hladina (titer) protilátok môže pretrvávať aj dlhší čas po eradikácii. Výskyt falošne pozitívnych výsledkov stúpa s vekom. Dôkaz protilátok triedy IgM má význam pri akútnej infekcii H. pylori. Dôkaz protilátok triedy IgA, neodráža status infekcie.

Ak potrebujete výsledky testov z balíka Brucho konzultovať, odporúčame vám tak urobiť so všeobecným lekárom pre dospelých, prípadne s internistom (vnútorné lekárstvo).

Testy
Krvný obraz s diferenciálom
info

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozin...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Glukóza
info

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do krvi a následne metabolizuje ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Kreatinín
info

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Bilirubín celkový
info

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu, najmä v slezine, asi 20 % pochádza z metabolizmu myoglobínu, kataláz a cytochrómov v rôznych tkanivách. Patrí medzi žlčové farbivá. Väčšina sa vylúči do čreva ako súčasť žlče. V krvnom obehu je ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
ALT
info

Alanínaminotransferáza (ALT) je enzým patriaci medzi aminotransferázy. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny. Nachádza sa takmer výlučne v cytoplazme pečeňových buniek, v menšej miere v obličkách, v srdcovom a kost...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
AST
info

AST, aspartátaminotransferáza, je enzým patriaci medzi aminotransferázy, katalyzuje prenos aminoskupiny medzi L-aspartátom a 2-oxoglutarátom. Uplatňuje sa aj v biosyntéze a katabolizme močoviny. Najväčšia aktivita je v srdcovom svale, kostrovom svale a v pečeni, kde je 75 % lokal...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
GGT
info

Gama-glutamyltransferáza (GMT, GGT) je kľúčový, membránovo viazaný enzým, ktorý zabezpečuje transport niektorých aminokyselín a peptidov cez bunkovú membránu z extracelulárnej tekutiny do buniek. Nachádza sa v bunkách, pre ktoré je typická sekrečná alebo zásobná činnosť, najmä v ...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
ALP
info

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzým hydroláza, ktorý ovplyvňuje metabolizmus makroenergetických fosfátových väzieb a pomáha pri transporte anorganických fosfátov cez bunkovú membránu. Prítomnosť sa viaže výhradne na cytoplazmatické membrány. Vyskytuje sa v kostných a pečeňových bu...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
AMS
info

Alfa-amylázy (AMS) sú tráviace enzýmy, ktoré hydrolyticky štiepia polysacharidy prijaté v potrave. Sú produkované slinnými príušnými žľazami a podžalúdkovou žľazou. Pankreatický izoenzým sa vylučuje do dvanástnika a slinný izoenzým do slín, je prítomný aj v pote, slzách a plodove...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
Lipáza
info

Lipáza je enzým produkovaný pankreasom. Počas konzumácie potravy sa uvoľňuje do tráviaceho traktu, kde po aktivácii žlčovými kyselinami, štiepi v tenkom čreve tuky na glycerol a mastné kyseliny. Následne je filtrovaná a spätne sa vstrebáva obličkami. Správnu funkciu tráviaceho tr...

Zobraziť viac
Odber
Krv
4,90
cart icon Do košíka
Check
CRP
info

C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina syntetizovaná v pečeni ako odpoveď na nárast plazmatickej koncentrácie IL-6 produkovaného makrofágmi a adipocytmi. Patrí medzi reaktanty akútnej fázy a je súčasťou imunologického obranného systému. Uvádza do činnosti systém komplementu, spú...

Zobraziť viac
Odber
Krv
6
cart icon Do košíka
Check
Chemické vyšetrenie moču
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, bilir...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Check
Močový sediment
info

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súčasti, t. j. predovšetkým bunky:...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Check
Celkové bielkoviny v moči
info

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív a zúčastňujú sa všetkých procesov, ktoré sa odohrávajú v organizme. Pri stanovení celkových bielkovín v krvi sa meria množstvo dvoch typov bielkoviny: albumínu a globulínu. Krv sa filtruje v obličkách a pri správne...

Zobraziť viac
Odber
Moč
4,90
cart icon Do košíka
Check
Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG
info

Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznanie, označenie a neutralizácia cudzích elementov pre organizmus a aktivácia komplementu. Protilátky proti Helicobacter pylori produkuje organizmus ako systémovú odpoveď na vniknutie nesporulujúcej, gramnegatívnej špirálovitej pa...

Zobraziť viac
Odber
Krv
22,40
cart icon Do košíka
Check
Brucho
42,90
cart icon Do košíka
Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?
Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom ...
Celý článok
Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu
Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo ...
Celý článok
Pri histamínovej intolerancii to tráviacimi problémami nekončí
Pri dlhodobých tráviacich problémoch ako nadúvanie, bolesti brucha či hnačky padne prvé podozrenie logicky na potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Najčastejšie ide o neznášanlivosť kravského mlieka alebo obilnín, vzácnejšie vás však ...
Celý článok
Najčastejšie otázky