PCR test zo slín - domáci odber

Odber

Čas do výsledkov

Termín dodania výsledku do (prac. dní)

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (sliny, domáci odber) je vyšetrenie realizované metódou RT-PCR s cieľom nájsť genetický materiál vírusu v slinách. Real-Time PCR/polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou sa používa na namnoženie nukleových kyselín, a tým okrem iného na de...

Zobraziť viac
Odber
Sliny
Čas do výsledkov
2 dni
69
cart icon Do košíka
Najčastejšie otázky